Op zoek naar een herder voor onze gemeente

We zijn 10 gemeenteleden samengesteld vanuit de adviescommissie Toekomst kerk en gaan de komende maanden op zoek naar een predikant voor onze gemeente. De beroepingscommissie bestaat uit:

 • Wilma Posthouwer (voorzitter)
 • Ellen Veldman (secretariaat)
 • Bas Tijssen (notulist)
 • Ton Enserink
 • Jetske Wildenbeest
 • Hanno Kiezebrink
 • Daan Bijl
 • Gerben Pranger
 • Hennie van de Pol
 • Berend van de Mheen

We hebben met de adviescommissie een profielschets voor de predikant en een profielschets voor de gemeente gemaakt – deze zijn ingevuld conform werkwijze PKN. Deze profielschetsen zijn door de kerkenraad goedgekeurd en kunt u vinden op de website.

We krijgen als team trainingen van Anneke Kruithof. Deze training zullen we midden januari afsluiten. Tijdens deze training krijgen we opdrachten en handvatten om de volgorde van werkwijze te leren van een beroepingsproces en we worden toegerust om ons werk goed te kunnen uitvoeren.

Ons werkproces ziet er als volgt uit:

kennismaken en teambuilding – werving – 1e selectie – horen – gesprekken – definitieve selectie – voordracht aan de kerkenraad – de kerkenraad beroept een nieuwe predikant 

De werving bestaat uit 3 onderdelen:

 • Namen vragen aan de gemeente – u kunt nog steeds iemand aandragen, dit doet u door een mail te sturen naar e.veldman@gkputten.nl en daarin vermeld u wat de relatie is met deze persoon en waarom u vindt dat deze persoon een goede kandidaat zou zijn voor onze gemeente
 • Profielschetsen aanbieden aan het mobiliteitsbureau
 • Vacature plaatsen – dit zal medio januari gebeuren

Communicatie:

 • Wij zullen maandelijks een update schrijven in Samenspel
 • Indien nodig informeren wij via Proloog
 • Indien nodig zullen wij u informeren op zondagmorgen tijdens de kerkdienst

We gaan als groep een intensieve periode in. We zullen vertrouwelijk met alle informatie omgaan en hebben hierin een geheimhoudingsplicht. Wij vragen u om ons werk te kunnen doen en of u wilt respecteren dat wij deze geheimhouding hebben en u ons niet in verlegenheid wilt brengen. Wij zijn ons bewust dat Gods Geest hier zijn werk zal doen en vragen u om het werk en daarbij de zoektocht naar een nieuwe predikant in uw gebeden mee te nemen.

Documenten:

Om onze “toekomstige predikant” een indruk te geven van onze gemeente hebben wij in samenwerking met verschillende leden van onze gemeente een prachtig kleurenjournaal gemaakt. Dit als extra toevoeging bij de vacature voor de zoektocht naar een nieuwe dominee.

Met dank de redactie van het kleurenjournaal is het uiteindelijk een prachtig stuk geworden waarmee we als Gereformeerde kerk aan de Achterstraat goed en origineel voor de dag komen.

Dit kleurenjournaal laat maar weer zien dat we trots mogen zijn op dit mooie resultaat en de prachtige gemeente die we met elkaar hebben.

Waar staan en gaan we voor

Ons vernieuwe mission statement vindt je hier: Waar staan en gaan we voor

Loading