Mission statement

Wij, mensen in de gereformeerde kerk in Putten, verlangen ernaar gehoor te geven aan Gods stem, wij streven ernaar Jezus te volgen en wij hopen innerlijk geraakt te worden door Gods geest. Op die manier proberen wij – met vallen en opstaan – ons leven elke dag weer betekenis te geven en ons mens-zijn tot zijn recht en bestemming te laten komen; voor God, voor onszelf, voor de mensen om ons heen en voor de wereld.

Visie

Wij willen luisteren naar Gods stem die ons aanspoort tot nadenken en ons geloof handen en voeten geeft
Wij proberen met elkaar ervaringen op te doen met normen en waarden die ontleend zijn aan de woorden van en verhalen over Jezus.

Wij willen een open gemeenschap zijn, waar mensen zich thuis voelen, waarin mensen naar elkaar omzien, waar er ruimte is voor discussie, verdriet gedeeld kan worden en geluk gevierd mag worden.

Wij willen elkaar helpen om een ‘reservoir’ op te bouwen van verhalen uit de bijbel en de christelijke geloofstraditie;

Wij ontwikkelen met elkaar godsdienstige praktijken, zoals bidden en meedoen met de liturgie.
Zowel thuis als op de zondagmorgen (of tijdens andere momenten die we samen beleven binnen de gemeente);

Wij zoeken naar manieren om de geloofservaringen van jong en oud van betekenis te laten zijn voor ons allen

Wij zetten ons in voor gerechtigheid én vrede voor onze naaste, dichtbij en ver(der) weg; zoals God die bedoelt en belooft

Wij dragen de zorg Gods schepping te onderhouden en te beschermen voor komende generatie

Loading