De Gereformeerde Kerk van Putten wil een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, met de bijbel als bron en norm voor geloof en leven.

Zij is geraakt door:

 • het mysterie van Gods reddende bemoeienis met deze wereld;.
 • Gods blijvende trouw aan het volk Israël;
 • Gods bijzondere en heilzame presentie in Jezus van Nazareth.

Zij maakt deel uit van

 • de wereldwijde kerk van onze Heer Jezus Christus, onze Heer en Verlosser;
 • de Nederlandse reformatorische traditie binnen de SoW- kerken.

Zij

 • voedt en oefent de omgang met God,
 • bewaart en viert de herinnering aan Jezus Christus,
 • is een schuilplaats voor wie op adem wil komen.

Zij is bereid om te blijven luisteren naar

 • hen die ons in geloven zijn voorgegaan;
 • de Geest die steeds nieuw en vernieuwend spreekt.

Zij stimuleert haar leden om, in navolging van Jezus Christus,

 • te groeien in geloof, hoop en liefde;
 • mee te delen in de dienst aan God en mensen.
 • om te zien naar elkaar;
 • elkaar en de wereld te laten zien wat liefde vermag.
 • zich samen in te zetten voor gerechtigheid, vrede en een leefbare aarde, zoals God die bedoelt en belooft;