Pastoraatsgroep midden 25-75 jaar

De pastoraatsgroep midden is er voor gemeenteleden tussen de 25 en de 75 jaar en bestaat uit een pastoraatsgroep en een Contactgroep.
De contactgroep is er voor  de onderlinge verbinding.
De pastoraatsgroep biedt pastorale zorg door middel van individueel contact.
Er is regelmatig overleg met de mensen van het jeugdpastoraat en het seniorenpastoraat. De pastoraatsgroep Midden bestaat uit een ouderling Contactgroep, en een ouderling pastoraatsgroep, bijgestaan door diverse vrijwilligers met deeltaken. De pastoraatsgroep Midden functioneert onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter Pastoraal Overleg en de kerkenraad en onder begeleiding van de predikant(en).
We willen meedoen aan het vormgeven van het jaarthema van de kerk. Hierin laten we ons voeden door vragen uit de gemeente, ideeën van andere groepen uit de gemeente, en volgen we de informatie die de PKN ons biedt.

Contactgroep

De contactgroep heeft als doel informele contacten te onderhouden met de gemeenteleden welke vallen in de leeftijd van 25 tot 75 jaar. Middels dit contact kan er gesignaleerd worden waar pastoraat of hulp gewenst is. Een eventueel signaal kan gegeven worden aan de pastoraatsgroep, die vervolgens kijkt hoe de hulp geboden kan worden

Activiteiten

De volgende activiteiten worden, onder andere, geïnitieerd door de contactgroep:
  • Bezorgen van een attentie (bloemen, kaart) bij jubilea, ziekte, verhuizing e.d.
  • Welkom voor nieuw ingekomen gemeenteleden (1x per jaar)
  • Ondersteuning bij Nieuwjaarsdienst
  • Running diner (1xper jaar)
  • Startweekend (in samenwerking met de andere pastoraatsgroepen)
  • Verjaardagsfonds

In de agenda van de website vindt u het actuele aanbod.

Pastoraatsgroep

Kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Jezus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Dit vanuit het besef dat er voor ons gezorgd wordt door God. Het gaat God immers om mensen!
Dit is een opdracht aan ons allemaal als gemeente, maar als pastoraatsgroep zien wij dit als onze speciale taak.
Het afleggen van bezoeken doen we op signalen vanuit, en in samenspraak met, de predikant(en).
We gaan eveneens af op signalen die binnen komen via de mail of de Durf-te-vragen kaart.
In de, veelal individuele, gesprekken willen we ruimte geven aan gevoelens en gedachten die leven en mogelijk samen komen tot een nieuw perspectief.

Voor de huidige (corona)tijd kiezen wij er voor om telefonisch contact te onderhouden met gemeenteleden. Ook samen een wandeling maken hoort (tot op heden) tot de mogelijkheden.

Coaching: Voor een stuk ondersteuning  doet de pastoraatsgroep een beroep op de vakinhoudelijke kennis die beschikbaar is binnen de gemeente en op de PKN.

Vacant
Gerda van Donk
Gerda van Donk
Emmy van Asselt
Emmy van Asselt
Bert de Weerd
Bert de Weerd

Pastoraat

De mens is geschapen om medemens te zijn. Hij is zo gebouwd dat hij de ander kan zien, horen, voelen; dat hij naar de ander kan toegaan en hem de hand reiken. Hij kan de ander spreken. Kortom, hij kan de ander ontmoeten. In de ontmoeting kunnen beiden tot hun recht komen. In de ontmoeting geven mensen om elkaar, zien ze om naar elkaar: ze gaan even met elkaar op weg.

Een ontmoeting kan zomaar en overal plaatsvinden: op straat, bij iemand thuis, in de kerk, in de kroeg, op school, op het werk, tussen gemeenteleden en met mensen die geen lid van de gemeente zijn. Het wordt pastoraat als mensen vanuit de Liefde van Christus aandacht geven aan elkaar. Ten diepste gaat het daarbij om het verhaal van de ander. In dat verhaal is vaak sprake van een zoektocht naar God en Zijn Koninkrijk waar begrippen als heelheid, eenwording, verzoening en betrokkenheid een rol spelen. Zo’n zoektocht manifesteert zich vooral op momenten van kwetsbaarheid, ziekte en problemen, maar ook bij feestelijke gebeurtenissen, zoals geboorte, huwelijk, diplomering en jubilea.

In het pastoraat gaat het erom dat de kerk er op die momenten is om met elkaar verbinding te zoeken tussen het verhaal van mensen en het verhaal van God.

Zo wordt pastoraat een vorm van herderschap een ontdekkingsreis, waarin gezamenlijk gezocht wordt naar het bevrijdend handelen van God.

Loading