Pastoraatsgroep midden 25-75 jaar

Pastoraat betekent omzien naar elkaar. Het is een belangrijk onderwerp in onze kerk.

Alle gemeenteleden verlenen in hun dagelijkse contacten pastoraat aan andere leden van de kerk en dat is fijn. Maar soms zijn er mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. In die gevallen wil de Pastoraatsgroep Midden graag een luisterend oor bieden. De Pastoraatsgroep Midden richt zich op de doelgroep 25-75 jaar. Het afleggen van bezoeken vindt plaats in samenspraak met de predikant(en).

Mocht u zelf behoefte hebben aan een gesprek, schroom niet om contact met een van ons op te nemen. Daarnaast hebben we ook u als lid nodig om te weten voor wie wij van betekenis kunnen zijn. We horen het graag van u. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de ander ermee akkoord gaat dat u dit aan ons doorgeeft.

De Pastoraatsgroep Midden bestaat uit de ouderling, predikanten en een aantal pastoraatsgroepsleden die bezoeken afleggen.

Marco Moltmaker
Marco MoltmakerOuderling Pastoraatsgroep Midden
Gerda van Donk
Gerda van DonkLid pastoraatsgroep
Marieke Michielsen
Marieke MichielsenLid pastoraatsgroep
Bert de Weerd
Bert de WeerdLid pastoraatsgroep

Contactgroep Midden

De Contactgroep Midden is er voor gemeenteleden tussen de 25 en 75 jaar en wil de gemeenschapszin via diverse activiteiten bevorderen.

Het doel is contacten maken en verbindingen leggen. Activiteiten die hierbij horen zijn o.a. attenties bezorgen bij bijzondere gelegenheden, welkom aan nieuwe gemeenteleden en het meehelpen organiseren van o.a. het startweekend, nieuwjaarsdienst, running diner.

Daarnaast organiseren wij bijeenkomsten in uw wijk / buurt. Het doel hiervan is om gemeenteleden uit uw buurt te ontmoeten om zo met elkaar verbinding te maken. Deze bijeenkomsten worden één of tweemaal per jaar georganiseerd bij een gemeentelid thuis of in de kerk.

Wilt u meehelpen organiseren of wilt u uw huis beschikbaar stellen voor zo’n bijeenkomst dan kunt u zich aanmelden bij een van de leden van de contactgroep.

Ellen Veldman
Ellen VeldmanOuderling contactgroep Midden

Loading