BEKIJK KERKDIENST

De komende dienst

De komende dienst

De dienst zal 10 minuten voor aanvang van de dienst starten.

Deze dienst of andere diensten terug kijken?

Diensten terugkijken

Geef digitaal met de Givt app

Zelf overmaken mag natuurlijk ook:
NL40 INGB 0000 947669 o.v.v. Collecte (datum dienst)

Startdienst zondag 19 september 2021. ‘Van U is de toekomst’

Mededelingen en welkom

Zingen van een Psalm 98: 3 en 4

Stil gebed

Gezongen Votum en Groet van Sela (door Iris)

Gebed

Zingen: ‘Weet dat je welkom bent’ (M. Kamminga)

Refrein:

Weet dat je welkom bent, weet dat je welkom bent.
Weet dat je welkom bent, wees onze gast.
Ook als je niemand kent, weet dat je welkom bent,
Ons aller God is aangenaam verrast.

1 Welkom jij tere en jij broze; welkom, jij met je harde kant.
Welkom, jij schijnbaar nutteloze; welkom, jij die weer bent gestrand.
Welkom, jij met je idealen; welkom, ook als je ze verloor.
Welkom met je verkeerde daden; welkom in Gods gemengde koor.

Refrein

2 Welkom, jij met je inspiratie; welkom, jij opgedroogde bron.
Welkom jij met je duister leven; welkom jij fel stralende zon;
Welkom met al je malle fratsen; welkom jij grijze saaie Piet.
Welkom, wij zijn in alle staten; zing met ons dit godd’lijk lied.

Refrein

3 Welkom, wij zijn elkaar gegeven; welkom, verbonden is ons lot.
Welkom, we vullen elkaars leven, onze Gastheer, dat is God.
Welkom, het is niet te geloven, hoe je bent is gen bezwaar.
Welkom, we krijgen het van boven, rust en kracht via elkaar.

Refrein

Filmpje met terugblik op activiteiten startweekend

Filmpje: “Een wijs man bouwde zijn huis op een rots”
“Het huis op de rots” https://youtu.be/h-tb6molyws

1e Schriftlezing uit Jeremia 29: 4-8

Zingen: Lied 880 ‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’

2e Schriftlezing: Mattheus 6: 8-10

Zingen: ‘Onze Vader verborgen’

Onze Vader verborgen, uw naam zichtbaar in ons
Uw koninkrijk kome op aarde, uw wil geschiedde,
een wereld met bomen tot in de hemel ,
Waar water schoonheid en brood, gerechtigheid is en genade.

Waar vrede niet hoeft bevochten, waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen , waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd, nooit een mens meer gemarteld, niet een mens geknecht.

Doof de hel in ons hoofd, leg uw woord op ons hart,
Breek het ijzer met handen, breek de macht van het kwaad.

Canon:

Van U is de toekomst, kome wat komt.
Van U is de toekomst, kome wat komt.

Verkondiging

Filmpje : Lauren Daigle “Look up child https://youtu.be/-4Nx2hEhVRE

Filmpje: activiteiten startweekend

Gebeden + afgesloten met zingen van lied 1006: ‘Onze Vader in de hemel’

Collecte-moment + promo nieuwe vorm KND

Zingen van het slotlied: Lied 513 “God heeft het eerste woord”

Zegen

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God de Vader,
en de gemeenschap met de Heilige Geest,
is en blijve met u allen.

Zingen: Lied 416: 1 en 4 “Ga met God”

Na de dienst buiten koffie drinken

Ga naar de bovenkant