BEKIJK KERKDIENST

De komende dienst

De komende dienst

De dienst zal 10 minuten voor aanvang van de dienst starten.

Deze dienst of andere diensten terug kijken?

Diensten terugkijken

Geef digitaal met de Givt app

Zelf overmaken mag natuurlijk ook:
NL40 INGB 0000 947669 o.v.v. Collecte (datum dienst)

Liturgie groep 8 dienst op zondag 3 juli 2022

Welkom

Zingen: Psalm 139B

Stil Gebed

Bemoediging en groet

Onze hulp is in de naam, van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw blijft tot in eeuwigheid
dn niet loslaat het werk van zijn handen.

Genade en vrede van God de Vader,
van Jezus Christus, de Heer
in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.

Gebed

Zingen: Lied 218: 1, 2, 3 en 4

De kinderen van groep 1-4 mogen naar de Bouwplaats

Schriftlezing: Exodus 14: 21-30

Verkondiging

Zingen: Lied 216

ONDER GODS HOEDE

Inleiding

Ouders en kinderen komen naar voren

Zegening van de kinderen

Zingen: OTH Lied 395 ‘De Here zegent jou’

1 De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht over je leven
Hij zal genadig zijn en heel dichtbij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent u en Hij beschermt U.
Hij schijnt zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dichtbij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven.

Filmpje van jeugdouderlingen/bouwplaats/jeugdkerk

Gebed

Doelen van de kollekte op de beamer (kollekte bij de uitgang)

Kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald

Zingen van het slotlied: Lied 868: 1 en 2

Zegen:

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde de van God de Vader
en de gemeenschap met de Heilige Geest
is met u allen.

Zingen: Opwekking 58: ‘Vrede zij u’

Vrede zij u, vrede zij u,
Gelijk Mij de Vader zond, zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u.

Ontvang mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd.

 8,447 total views,  5 views today

Ga naar de bovenkant