BEKIJK KERKDIENST

Nieuws

Nieuws van het Nederlands Bijbel Genootschap – maart

‘Een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek’ ‘Ik prijs me gelukkig dat ik de Bijbel van huis uit meekreeg’, zegt theologe en tv-presentatrice Jacobine Geel in de NBG-podcast Bijbelbekentenissen. ‘De Bijbel bepaalt me erbij dat het niet om mij draait. Het is een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek met grote impact. ... >

10 april 2021|

40-dagentijd update

De jeugd van onze kerk heeft afgelopen zondag een kleurenspeurtocht gehouden een impressie hiervan vindt u op de pagina van het 40-dagentijd project. En er is ook weer een nieuwe vlog gemaakt door Ds. Rein Bos, deze is te bekijken op de pagina vlogs in de veertigdagentijd. De laatste editie van het kleurenjournaal is ook terug te kijken op de pagina van het kleurenjournaal.

24 februari 2021|

Veertigdagentijd vlogs

Afgelopen woensdag begon de weg naar Pasen. Veertig dagen (plus zes zondagen) de gelegenheid om ons geloof, onze hoop en onze liefde te voeden, opnieuw ter hand te nemen of mogelijk ook af te stoffen. Onder de knop "Vlogs in de veertigdagentijd" vindt u een vlog als opmaat voor deze bijzondere periode. ... >

18 februari 2021|

Vorming en Toerusting

Helaas kunnen de avonden van Vorming en Toerusting tot half maart geen doorgang vinden i.v.m. met de corona maatregelen die van kracht zijn.

1 februari 2021|

Gebed bij de dienst van 31 januari

HEER, onze God,het duurt maar en het duurt maar.En dat hou ik niet altijd vol. Daarom bid ikdat ik zal zien wat ik moet zien,dat ik zal horen wat ik moet horen,dat ik zal zeggen wat ik wil zeggenen dat ik kan doen wat ik moet doen. Ik bid om een open ... >

31 januari 2021|

Inleveren enveloppen actie Kerkbalans

Gezien de maatregelen rondom Corona is het niet mogelijk om de brieven op te laten halen, dit in tegenstelling tot wat er op onze brief staat. Deze brieven waren al gereed en aangezien we onze financiën en milieu willen sparen, hebben we ze niet opnieuw opgesteld.  Om de portokosten te beperken, hebben ... >

28 januari 2021|

Nieuws van het NBG

Veertigdagenproject ‘Niet van brood alleen’ Met het gratis veertigdagenboekje en podcasts Niet van brood alleen hoopt het NBG bij te dragen aan verdieping, verstilling en verbinding. Het boekje bevat de bijbeltekst voor de zondagen in een stijl die uitnodigt om alle facetten van een tekst te beleven: de ‘lectio divina’. Voor de ... >

28 januari 2021|

Geen dienst van school en kerk op 24 januari

In verband met de Lockdown en het feit dat daardoor de  basisscholen gesloten zijn en ook kerkdiensten in slechts afgeslankte vorm mogelijk zijn,  (geen bezoekers)  gaat de dienst van school en kerk dit jaar niet door. Dit is besloten door de commissie ‘School en kerk’.  Of je doet iets goed, of je ... >

14 januari 2021|

Actie Kerkbalans 2021

De Actie Kerkbalans 2021 start op zondag 17 januari in de ochtenddienst. Door de voorzitter van CvK wordt de ‘aftrap’ gegeven. Vanaf maandag 18 januari gaan ongeveer 30 lopers weer op pad met de brieven en worden ze binnen twee weken weer bij u opgehaald. We streven er naar dat alle brieven ... >

8 januari 2021|

Collectes in de kerk, nr 1 – 2021

Het ontgaat niemand. Tijdens een kerkdienst, of er nu wel of geen kerkgangers zijn naast de kleine groep zangers, muzikanten en dienstdoende ouderlingen/diakenen en de voorgang(st)er: een collecte is altijd wel een onderdeel in de dienst. Nu het allemaal wat anders gaat dan we voor het corona tijdperk gewend waren is er, ... >

4 januari 2021|

Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2021

In deze digitale tijd willen we u en elkaar ook graag een heel Gelukkig en vooral Gezond  Nieuwjaar toewensen. Na de kerkdienst van 3 januari willen we dat online organiseren via een digitale Nieuwjaarsreceptie. In de Proloog van 3 januari 2021 vindt u daarvoor de uitnodiging en de inlogcodes. Aanvang 11:30 uur. ... >

30 december 2020|
Meer Berichten Laden
Ga naar de bovenkant