Een Veilige Gemeente- Vertrouwenspersonen
Het lijkt zo vanzelfsprekend: in de kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen.

Zo zou het moeten zijn en zo is gelukkig vaak de realiteit. Maar helaas gaat dat niet altijd en overal op. Grensoverschrijdend gedrag, ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in kerken voor.

In onze gemeente willen we dat zoveel mogelijk proberen te voorkomen en als het toch gebeurt maatregelen treffen om mensen die dat treft behulpzaam te zijn om daarmee om te gaan. We hebben een Beleidsplan opgesteld dat je kunt vinden op deze website.

Een Veilige Gemeente zijn begint met afspraken over wij ons gedragen en hoe wij willen dat anderen zich gedragen. Daarvoor is een Gedragscode opgesteld. Ook die vind je op deze website.

Als je je verhaal kwijt wilt en iemand wilt spreken is er binnen onze kerk een Vertrouwenspersoon:

Gerry Beers
Mail: gerrybeers@me.com

U en jij kunnen bij mij terecht met jouw vragen of opmerkingen over ongewenst gedrag. Schroom niet om te mailen of te bellen. Ik ben daarvoor. Alles wat je met mij bespreekt is vertrouwelijk en zal dat ook blijven.
Je kunt mi bereiken door te bellen of een mailtje te sturen. Dan bel ik direct terug.

Ik help u en jou graag verder!

Beleidsplan veilige gemeente

Gedragscode veilige gemeente

Meldingsprocedure veilige gemeente

Loading