Home/Meer informatie/Veilige gemeente vertrouwenspersonen

Een Veilige Gemeente- Vertrouwenspersonen
Het lijkt zo vanzelfsprekend: in de kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen.

Zo zou het moeten zijn en zo is gelukkig vaak de realiteit. Maar helaas gaat dat niet altijd en overal op. Grensoverschrijdend gedrag, ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in kerken voor.

In onze gemeente willen we dat zoveel mogelijk proberen te voorkomen en als het toch gebeurt maatregelen treffen om mensen die dat treft behulpzaam te zijn om daarmee om te gaan. We hebben een Beleidsplan opgesteld dat je kunt vinden op deze website.

Een Veilige Gemeente zijn begint met afspraken over wij ons gedragen en hoe wij willen dat anderen zich gedragen. Daarvoor is een Gedragscode opgesteld. Ook die vind je op deze website.

Als je je verhaal kwijt wilt en iemand wilt spreken zijn er binnen onze kerk twee Vertrouwenspersonen:

Piet den Breems
Telefoon: 06 22 41 67 55 (Ook te gebruiken voor Whatsapp)
Mail: pietdenbreems@upcmail.nl

Gerry Beers
Mail: gerrybeers@me.com

U en jij kunnen bij ons terecht met jouw vragen of opmerkingen over ongewenst gedrag. Schroom niet om ons te mailen of te bellen. Wij zijn daarvoor. Alles wat je met ons bespreekt is vertrouwelijk en zal dat ook blijven.
Je kunt ons bereiken door ons te bellen of een mailtje te sturen. Dan bellen wij direct terug.

Wij helpen u en jou graag verder!

Beleidsplan veilige gemeente

Gedragscode veilige gemeente

Meldingsprocedure veilige gemeente

 182 total views,  1 views today