Kerkdiensten

Zondags in coronatijd 10.00 uur.

Zondags in de zomertijd 9.30 uur.
Zondags in de wintertijd 10.00 uur.

Bediening van de Heilige Doop

Aanvragen voor de Doop worden in eerste instantie bij de wijkpredikant gedaan.
In onderling overleg wordt er dan een gelegenheid bepaald.

Bediening van het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt op zes zondagen in het jaar gevierd in beide diensten.

In de morgendiensten wordt de bediening afwisselend lopend of in de kerkbanken uitgevoerd. In de morgendiensten worden de kinderen uitgenodigd om deel te nemen. In de avonddiensten wordt het Avondmaal aan tafel gevierd.

Er zijn ook vieringen in De Schauw waaraan men deel kan nemen.

Loading