Pastoraatsgroep senioren

Doel

De pastoraatsgroep Senioren stelt zich ten doel het pastoraat van de leden van de Gereformeerde Kerk te Putten die passen in het profiel Senioren te faciliteren en te stimuleren. Het pastoraat heeft hierin een brede betekenis en kan ook elementen van leren, vieren en dienen bevatten.

Het kernwoord is: ontmoeting. Het specifieke van de ontmoetingen is dat er aandacht is voor zingeving en de boodschap van het evangelie, naast het plezier elkaar te zien en te spreken.

Profiel

Een senior heeft afscheid genomen van het werkzame leven. Binnen de groep bestaan grote verschillen: senioren die volop in het leven staan en actief deel hebben aan de maatschappij naast senioren die door leeftijd, geestelijke en lichamelijke gesteldheid hun horizon steeds kleiner zien worden. Senioren hebben vaak nog een grote binding met de kerk.

Activiteiten

 • Stimuleren en organiseren van ontmoetingsplekken;
 • kostbare plekken van doordeweeks kerk-zijn:
 • seniorenmaaltijd;
 • seniorenmiddagen, georganiseerd door het activiteitenteam van GK en AK;
 • ochtenden in eigen woonomgeving ( verpleeghuis of verzorgingshuis) onder leiding van een predikant of ouderling;
 • viering van het Heilig Avondmaal doordeweeks voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen;
 • Het verzorgen van diensten in De Schauw in samenwerking met de Andreaskerk voor de viering van het Heilig Avondmaal;
 • Participeren in kerkdiensten in Elim als daar een voorganger van de Gereformeerde Kerk voorgaat;
 • Middagen op het gebied van film, poëzie, cultuur …;
 • Het afleggen van bezoeken door seniorenbezoekers. Zo wordt voelbaar gemaakt dat er aandacht is voor hen en kan worden onderzocht wat de kerk voor hen en zij voor de kerk kunnen betekenen;
 • Het stimuleren en organiseren van kerkdiensten en vieringen die aansprekend zijn voor deze pastoraatsgroep en waarbij haar inbreng wordt gevraagd.
Emmy van Asselt
Emmy van AsseltOuderling
Fred Sluis
Fred SluisOuderling
Peter Sennema
Peter SennemaOuderling
Ria van Hulstein
Ria van HulsteinDiaken
Jou Inhoud Komt Hier

Wie en wat is & doet het Activiteitenteam

Het Activiteitenteam van de Gereformeerde Kerk en de Andreaskerk regelt de Seniorenactiviteiten, zoals de Contactmiddagen, de Kerst- en Paasmiddag en het jaarlijkse reisje.

De invulling van deze bijeenkomsten wordt volledig door het Activiteitenteam geregeld.

Deze groep bestaat momenteel uit 11 leden, waarvan 6 uit de Gereformeerde Kerk en 5 uit de Andreaskerk.

Namens de Andreaskerk zijn dit:

Gerda van Eikenhorst

Titia Meindertsma

Reinie van Schoor

Sietske van Spriel

Heleen de Vroom

Namens de Gereformeerde Kerk:

Elly Braaksma

Rie van den Ham

Marry Jansen

Joke Kleijwegt

Rennie Nieuwenhuis

Coby van Rijsbergen

Het Activiteitenteam van de Gereformeerde Kerk en de Andreaskerk regelt altijd de Senioren – Contactmiddagen  voor de kerk. Dit jaar heeft Covid-19 er letterlijk een streep doorgehaald en kunnen wij nog steeds niet bij elkaar komen.

Maar wij zijn u echt niet vergeten!

Voor u dit gedicht met de hartelijke groeten van het Activiteitenteam.

VERTROUWEN

Ook als je gelooft

heb je soms twijfels en vragen.

Hoe kan een mens ooit

zoveel leed en verdriet verdragen?

Ook als je gelooft

ken je onzekerheid en problemen.

Waarom moeten mensen toch

al die last op hun schouders nemen?

Ook als je gelooft

is er beproeving en zijn er zorgen.

Hoe kan ooit de wereld

niet opzien tegen de dag van morgen?

Ook als je gelooft

zet je soms vraagtekens

bij de geboorte van het Kind.

Hoe moet ik nu geloven

wat de wereld fabel en onzin vindt?

Ook als je gelooft

verlies je wel eens,

al struikelend, de moed.

Maar geloven is:

Handen vouwen en op Jezus vertrouwen;

Hij maakt alles goed.

A.Borg

Loading