Visie2020-12-07T09:48:21+01:00

Visie

Een belangrijk onderdeel in het jeugdwerk van onze kerk is ‘de relatie’. In alle activiteiten zal dit contact dus voorop staan; tussen kinderen en jongeren onderling maar ook tussen de verschillende generaties. De persoonlijke contacten kunnen kinderen en jongeren helpen bij hun zoektocht naar God.

Een gezond geloof heeft volgens onze gemeente een samenspel nodig van vijf verschillende elementen: de Schijf van Vijf voor een gezond geloof.

Wij vinden het belangrijk dat in het aanbod voor jeugd alle vijf de elementen uit deze schijf aan bod komen:

Geloofsinhoud2020-11-13T19:32:56+01:00

We willen kinderen/jongeren (en hun ouders) helpen om een ‘reservoir’ op te bouwen van verhalen uit de bijbel en de christelijke geloofstraditie;

Geloofspraktijken2020-11-13T19:35:31+01:00

We hopen met kinderen/jongeren en hun ouders op weg te gaan om godsdienstige praktijken, zoals bidden en meedoen met de liturgie te ontwikkelen. Zowel thuis als op de zondagmorgen (of tijdens andere momenten die we samen beleven binnen de gemeente);

Gelovige normen en waarden2020-11-13T19:36:07+01:00

Een christelijke levensstijl houdt ook in het opdoen van ervaringen met normen en waarden die ontleend zijn aan woorden van en verhalen over Jezus.

Geloofsgemeenschap2020-11-13T19:36:42+01:00

Gelovig ben je niet in je eentje, maar samen met andere mensen. We willen in onze activiteiten graag dat kinderen/jongeren verrijkende ervaringen opdoen met een gemeenschap van jonge en oudere mede-gelovigen.

Geloofservaring2020-11-13T19:37:17+01:00

We hopen dat de activiteiten kinderen/jongeren de kans bieden om innerlijk geraakt te worden door de God en zijn Geest. Hoe kunnen oud en jong de geloofservaringen die ze hebben opgedaan van betekenis laten zijn voor onze ons allen?

Ga naar de bovenkant