Eredienst

Waar de zaterdag voor onder andere de sportverenigingen in Putten de dag is waar alles samenkomt, is de zondag dat voor onze kerk. Wij stellen de zondag centraal voor de gehele gemeente, dus ook voor jullie. In de erediensten krijgen jullie nadrukkelijk de ruimte om iets van jezelf te laten zien. De zondagen maken zogezegd deel uit van de projecten die voor, met en door jullie worden georganiseerd.

Iets vertellen over wat je raakte bij Jeugdkerk? Dat kan! Foto’s of een video laten zien van een activiteit? Een lied zingen? De schriftlezing verzorgen? In overleg is heel veel mogelijk!

Mocht je ideeën hebben, neem contact op met een van de jeugdouderlingen of stuur ruim voor de dienst waar je een bijdrage aan wilt leveren, een e-mail naar pgjeugd@gkputten.nl.