Diaconaal project

Het jeugddiaconaat organiseert projecten die erop gericht zijn om in de diaconale taak die wij als gemeente hebben ook specifieke aandacht te schenken aan jongeren van 0 tot 18 jaar. Een van die activiteiten is de Actie Schoenendoos. Voor komende jaar is de diaconie nog op zoek naar mooie projecten. Heb jij een idee hoe we als jonge leden in deze kerk ook kunnen omzien naar kinderen in moeilijke omstandigheden?

Wil jij je inzetten om geld op te halen voor een goed doel? Neem contact op met de jeugddiaken Robert Olthuis via e-mail: r.olthuis@gkputten.nl of Telefoon: 0341-491068.