Voorstellen 4-jarigen

Als kinderen vier jaar worden en voor het eerst aanwezig zijn bij de dienst op zondagochtend en naar de bouwplaats gaan, worden ze aan de gemeente voorgesteld. Dat gebeurt door middel van een video die ouders/verzorgers thuis maken met hun kind en waarin het kind een aantal vragen beantwoordt. Tevens wordt er een artikel gepubliceerd in SamenSpel waar de kinderen zichzelf voorstellen aan de hand van de vragen.