PraatPaal (0-18 jaar)

Voor het bieden van pastoraat aan kinderen van 0-18 jaar is in samenwerking met de Andreaskerk Praatpaal Putten opgezet. Een plek waar kinderen terecht kunnen om hun verhaal te doen en waar ze een luisterend oor wordt geboden. Een plek waar kinderen met lotgenoten kunnen praten over bijv hun gevoel bij de scheiding van hun ouders, of bij een dierbare die is overleden. Wat te denken als het kind gepest wordt en niet meer weet hoe hij/zij daar mee om moet gaan.

Kleine groepjes kinderen die te maken hebben met bijv. echtscheiding komen vijf keer bij elkaar om met elkaar te praten, knutselen, et cetera. Tweemaal per jaar starten nieuwe groepjes. Er is leiding vanuit beide kerken actief.

Zou jij deel willen nemen aan een aantal bijeenkomsten of heb je vragen over PraatPaal, kijk dan op de website: www.praatpaalputten.nl,of stuur een e-mail naar: info@praatpaalputten.nl