Meetpoint (13/14 jaar)

Meetpoint is de naam van de gespreksgroep/catechesegroep voor 13- en 14-jarigen. Elke twee weken vinden die avonden plaats in de huiskamer van dominee Dick Boekema. Op een ontspannen manier ga je tijdens deze avonden in gesprek met elkaar en de dominee en komen er allemaal geloofsonderwerpen aan bod. Kijk in de agenda wanneer de Meetpointavonden zijn.

Opgeven voor Meetpoint kan bij dominee Boekema: d.boekema@telfort.nl