Chatpoint (15/16 jaar)

Chatpoint is de naam van de gespreksgroep/catechesegroep voor 15- en 16-jarigen. Elke twee weken worden die avonden gegeven door twee vaste leiders bij een van hen thuis. Op een ontspannen manier ga je tijdens deze avonden in gesprek met elkaar en de leiding en komen er allemaal geloofsonderwerpen aan bod. Kijk in de agenda wanneer de Chatpointavonden zijn.