ADVENTPROJECT

1e advent, zondag 28 november

Waar droom jij van?

Micha ziet in de wereld veel mensen met slechte plannen. Als ze ’s nachts in bed liggen bedenken ze slechte dingen die ze de volgende dag kunnen doen.

‘Ah, nee hè, Micha, laat ons nu even met rust’, roept één van de mannen in de schaduw. Maar Micha trekt zich daar niets van aan. Hij loopt naar ze toe en gaat gewoon bij ze in de schaduw zitten. ‘Jij wilt met rust gelaten worden?’ zegt Micha. ‘Waarom? Ben je dan zo moe van je werk? Of omdat je vannacht te weinig geslapen hebt?’ Jullie hebben wakker gelegen om plannetjes te bedenken. En jullie konden niet wachten tot et licht werd om die plannetjes uit te voeren.  Jullie bedenken plannen om de arme, hardwerkende mensen kaal te plukken en hun huis uit te zetten. Maar luister wat de Heer tegen jullie zegt: ook jullie zullen alles kwijtraken en dan zul je klagen en roepen: het is voorbij, we zijn verloren, we zijn alles kwijt.’

‘Hou toch op, laat ons met rust!’ roept één van de mannen. ‘Totdat jij kwam, zaten we hier rustig. Jij verziekt de sfeer met je gepreek! Als je zo nodig moet preken, zeg dan leuke dingen. Dat God geduldig is en voor ons zorgt enzo. Daar hebben we wat aan!’

Micha schudt zijn hoofd. ‘Nee, mooie praatjes daar heb je niets aan. Je hebt wat aan woorden die je laten zien hoe het werkelijk is. Of je wilt luisteren of niet, die oorden zal ik blijven zeggen zolang ik een profeet van de Heer ben’.

2e advent, zondag 5 december

Staakt uw wild geraas!

Er zal een dag komen waarop er geen oorlog meer is wapens zullen worden omgebouwd tot gereedschap. Op die dag zal iedereen onder een vijgenboom zitten uitrusten.

Nog steeds worden er oorlogen gevoerd aanslagen gepleegd en mensen verjaagd. Nog steeds zijn er mensen uit op het grote geld ten koste van anderen. Nog steeds wordt er ruzie gemaakt, worden mensen uitgesloten en kinderen gepest. Ook op school en misschien zelfs in de kerk. Maar toch… wordt er soms weer vrede gesloten delen mensen van wat zij hebben en worden ruzies bijgelegd. Vandaag gaat het over toekomstverwachting: een toekomst waarin voor iedereen het leven goed zal zijn. Verschillende profeten in het oude Israel hebben daar mooie visioenen over opgeschreven: wapens veranderen in landbouwgereedschap, de rechtspraak doet iedereen recht en ieder kan onder zijn vijgenboom of wijnrank zitten. Voor ieder zal het goede leven een feest zijn.

Dagen komen, zeker weten, ´t duurt misschien nog even

Dat de mensen zonder afgunst, zonder oorlog leven

Wanneer de mensen het maar wagen

Om naar Gods wegen te gaan vragen.

Dan komt de dag waar je op wacht!