In de week van 15-21 april 2024 houden we een ‘Groene Week’ in onze kerk. En iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen. En dat kan op uw of jouw eigen manier.

Waarom een ‘Groene Week’?

De zorg voor de schepping heeft een plek in het hart van ons geloof. We geloven dat de kerk kan groeien in het vooruitwijzen naar Gods Koninkrijk voor de hele schepping. In deze groene week willen we samen aan de slag met geloof, duurzame levensstijl en keuzes in het dagelijks leven. Het gaat ons daarbij om verbinding: allereerst met elkaar, maar op een dieper niveau ook met onze omgeving en de bronnen van de aarde, waar we in essentie afhankelijk van zijn. En natuurlijk om verbinding met God.

Wat is de groene week?

De groene week is een week van besef en bewustwording . Op drie manieren willen we dat met elkaar invullen:

  1. In en rond de kerk: In en rondom de kerk organiseren we activiteiten, bijvoorbeeld een workshop en/of excursie.
  2. Voor thuis in het dagelijks leven: Meedoen kan zeker ook in uw of jouw dagelijks leven. Door bepaalde dingen te doen, of juist dingen te laten. Bijvoorbeeld door wat je doet die week wat je eet, wat je koopt, kijkt of leest die week of waar je voor bidt die week. En voor de durfallen in de kerk: we organiseren deze week voor elke dag een ‘groene challenge’.
  3. Sharing is caring. Tijdens de week willen we graag met elkaar delen en in verbinding staan en ervaringen uitwisselen.

Activiteiten in het dagelijks leven

In de agenda staan de activiteiten in en rond de kerk. Naast de activiteiten vanuit de kerk, zijn er ook veel andere mogelijkheden om mee te doen:

  • Samen de “Groene Bijbel” lezen: we delen een rooster met “Groene” Bijbelteksten. In de bijlage vindt u de bijbelteksten voor de groene week, Groene Bijbelteksten – groene week april 2024.
  • Samen lezen, kijken en luisteren: voorafgaand en tijdens de week delen we een lijst met leesboeken, films podcasts en documentaires om samen tijdens deze week te kijken, lezen of luisteren. In de bijlage vindt u de alle informatie: Kijken, Lezen en Luisteren – groene week april 2024
  • Elke dag een groene challenge: voor elke dag van de week hebben we een groene uitdaging bedacht. Zoals: eet      deze week elke dag zonder vlees of vis. Of: maak zelf de allerlekkerste vega-burger. Durf je mee te doen? We zullen elke dag een challenge delen op de social media en de Proloog. Lees in de bijlage meer informatie over de challenge: Groene Challenges – groene week april 2024
  • Een week van bezinning: Een week heel bewust nagaan wat kunnen wij minderen of laten waardoor de schepping minder belast wordt. Er zijn vele manieren om een positieve bijdrage te leveren. Een hele belangrijke is niet of minder consumeren, geen nieuwe spullen kopen, producten die kapot zijn laten repareren, het delen van goederen (auto’s gereedschap etc.). Maar ja, je moet natuurlijk wel wat eten, let dan op dat je goede producten koopt, zo duurzaam mogelijk en zonder schadelijke stoffen geproduceerd op een verantwoorde wijze. Koop bijvoorbeeld ook zo veel mogelijk biologisch of natuurinclusief op een manier dat de boer een eerlijke prijs ontvangt. Maar ook ga na hoe je zoveel mogelijk energie en water kunt besparen. Belangrijk ook: probeer zo min mogelijk plastic in omloop te brengen. Er zijn talrijke voorbeelden, het belangrijkste is dat wij ons bewust worden van hetgeen wij consumeren en wat het effect is op onze schepping. 

Loading