De Gereformeerde Kerk Putten is een eigentijdse gemeente en wil een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, met de bijbel als bron en norm voor geloof en leven en waar mensen groeien in liefde voor God, elkaar en de inwoners van Putten.

Iedere zondag organiseren we laagdrempelige kerkdiensten waarin we Gods Woord horen en elkaar ontmoeten en bemoedigen.
Misschien ken je de kerk alleen als een oud fraai gebouw waar je binnenloopt tijdens bijvoorbeeld je vakantie. Wellicht ben je wel bekend met de ‘traditionelere’ kerken in Nederland of heb je er een heel specifiek beeld van. Misschien vind je het spannend om toch een keer een echte kerkdienst te bezoeken. Daarom willen we een paar dingen over de Gereformeerde Kerk Putten vertellen zodat je je een beetje vertrouwder voelt als je onze kerkdienst wilt bezoeken.

In de Gereformeerde Kerk Putten hebben de kerkdiensten een eigentijds karakter. Er zijn geen kledingvoorschriften wanneer je een kerkdienst wilt bezoeken. In bijna alle kerkdiensten wordt een beamer gebruikt en worden de liedteksten voor een deel op een scherm geprojecteerd. Een belangrijk deel van de samenkomst bestaat uit het lezen uit de Bijbel en de preek. In de preek wordt een gedeelte uit de Bijbel uitgelegd en wat dit voor jou vandaag de dag kan betekenen. Verder wordt er in de diensten gebeden. In het gebed spreken we met en tot God. Zo vragen we God om ons te helpen de Bijbel goed te begrijpen. We leggen moeilijke vragen voor Hem neer, bijvoorbeeld over mensen die ernstig ziek zijn. We danken Hem voor de goede dingen die we mogen ervaren.

Tijdens alle samenkomsten is er oppas voor kinderen tot groep 1. De oppas is in de kelder van het kerkgebouw, te bereiken via de ontmoetingsruimte.

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 beginnen met hun ouders in de kerk. Wisselend is er voor de groepen 1 t/m 6 of de groepen 1 t/m 8 kindernevendienst. Na het kindermoment in de kerk gaan die kinderen naar hun eigen ruimte voor een programma gericht op de kinderen. Er zijn meerdere groepen, ingedeeld op leeftijd. Alle kinderen zijn hier welkom en kunnen na het kindermoment in de kerk meelopen met de groep: in de ruimte naast de kerk worden ze vanzelf naar hun leeftijdsgroep geleid. Natuurlijk mag je als ouder ook met je kind meelopen of vooraf aan de dienst vast kijken waar de kindernevendienst is.

Na de preek komen de kinderen uit de kindernevendienst weer terug in de kerk. De kinderen uit de kinderoppas kunnen worden opgehaald tijdens de collectie, zodat ze ook de zegen van de predikant kunnen ontvangen. Uiteraard kunnen de kinderen ook na de dienst bij de kinderoppas worden opgehaald.

Meestal duurt een kerkdienst 1 tot 1,5 uur. Na de dienst is iedereen op de 1e en 3e zondag van de maand van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en verder kennis te maken met elkaar of na te praten. Mensen van het welkomstteam staan klaar om je wegwijs te maken. Wil je van te voren even contact, stuur een mailtje naar: gkscriba@kerknetputten.nl

Loading