Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking zijn een essentieel onderdeel van de activiteiten van de Diaconie van onze gemeente.

Enkele diakenen hebben als speciaal aandachtsgebied de ZWO en willen de gemeenteleden bewust maken van armoede en ongelijkheid in de wereld.

Tevens wil de ZWO mensen motiveren tot meer inzet voor de medemens die ver van ons vandaan vaak de “rekening” gepresenteerd krijgen van “het recht van de sterksten!”.

Als lokale diaconie en ZWO ondersteunen we ook van harte initiatieven die gemeenteleden initiëren/organiseren om inhoud te geven aan bovenvermelde doelstelling.

 • Geloven in een God die bevrijdt
 • Helpen om mensen tot hun recht te laten komen
 • Bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is

Wij willen dit doen door middel van:

 • Fondsenwerving d.m.v. collectes en vrijwillige bijdrage gemeenteleden
 • Afdracht van ontvangen gelden aan “Kerk In Actie”
 • Acties van “Kerk in Actie” volgen en onder aandacht van gemeente brengen
 • Invullen geven aan en medewerking verlenen aan ZWO-diensten (2x per jaar)
 • Noodhulp initiëren door bijvoorbeeld door 3e collecte te organiseren
 • Publicaties in Samenspel en Proloog verzorgen
 • Ondersteuning van “eigen initiatieven” d.m.v. langdurige financiële ondersteuning van scholing
  voor kinderen.
 • Postzegels en briefkaarten inzamelen
 • Medewerking aan Jeugd Zendingsdag (organisatie Gem. Putten)
 • Ad hoe activiteiten
 • 40 dagen Project

Rekeningnummers:

Rabobank: NL78 RABO 035.42.58.753 t.n.v. ZWO-commissie (eventueel t.g.v. een bepaald doel)

Contactadressen

ZWO diakenen : Pieter Streefkerk, Ria van Hulstein

De financiën vallen onze de verantwoordelijkheid van de penningmeester van de Diaconie.

Gemeenteleden die met een project bezig zijn buiten onze grenzen nodigen we van harte uit dit met ons te delen en mogelijk kunnen we iets voor deze projecten betekenen.

Graag komen we in contact met jongeren die een periode in het buitenland vertoeven, hetzij voor vrijwilligerswerk, studie of stage. We willen graag hun ervaringen horen en bezien of we wat voor hen kunnen betekenen.

De langdurige financiële ondersteuning van scholing voor kinderen loopt via

https://flamefoundation.nl/

Loading