De visie van de Diaconie is:

De Diaconie (inclusief ZWO) van onze kerk probeert, geïnspireerd door het voorbeeld van Christus, een open oog te hebben en een luisterend oor te zijn voor mensen in de knel, dichtbij en ver weg.

De Diaconie richt zich op het binnenlands diaconale werk. Dit kan plaatselijk, regionaal, maar ook landelijk zijn. Het kan gaan om individuele hulp, maar ook hulp ten behoeve van groepen.

De ZWO richt zich op het buitenlands diaconaal werk.

In alle gevallen kijkt de Diaconie (en ook de ZWO) positief kritisch of onze (financiële) ondersteuning op zijn plaats is en op de goede plek komt.

De kernwoorden van de Diaconie zijn:

  • Kerk in actie zijn: geloven, helpen, bouwen (handen en voeten)
  • Zorg en aandacht voor de mensen om ons heen, binnen en buiten de kerk
  • Een helpende hand bieden (theoretisch en praktisch) om bij te dragen aan een menswaardige situatie voor mensen voor wie we iets kunnen betekenen.
  • Meewerken aan een gemeenschap waar iedereen zich thuis mag voelen en waar aandacht is voor problemen en noden van de ander om zo iets zichtbaar te maken van Gods Koninkrijk.
  • De gemeente betrekken bij de binnenlandse en buitenlandse diaconale projecten.

De activiteiten van de Diaconie:

  • Ondersteuning gemeenteleden;
  • Binnenlandse diaconale projecten, landelijk, regionaal en plaatselijk;
  • Buitenlands diaconale projecten gericht op ondersteuning van projecten met een buitenlands diaconaal karakter: zie ZWO.
  • Actieve deelname aan het gemeente zijn.

Toelichting activiteiten:

Ondersteuning

De diaconie biedt praktische en zo nodig financiële ondersteuning aan leden van onze gemeente die dat nodig hebben. Hieronder valt administratieve ondersteuning dan wel  hulp bij het zoeken naar de juiste hulpinstanties. In dit kader wordt samengewerkt met de plaatselijke diaconieën van de overige kerken in Putten via het Diaconaal Platform Putten (DPP voor meer informatie: diaconaalplatformputten@hotmail.com).

Binnenlandse diaconale projecten, landelijk, regionaal en plaatselijk:

Als voorbeelden van deze activiteiten zijn te benoemen:

Landelijk: opvang en begeleiding verslaafden, hulp aan vrouwen in de prostitutie, gezinsvervangende tehuizen, dag en crisisopvang, vluchtelingenwerk. In dit kader wordt o.a. samengewerkt met Kerk In Aktie

Regionaal: voedselbank Harderwijk, hospices, instellingen voor opvang van vrouwen en kinderen in nood, dak- en thuislozenopvang.

Plaatselijk: dagopvang/ dagbesteding van mensen met een beperking en dementerenden, Inloophuis.

Actieve deelname aan het gemeente zijn:

De diaconie is actief tijdens de verschillende projecten zoals 40-dagenproject, Dankdag, Kerstattenties, Boodschappenpakketten, Mantelzorgzondag, Vervoer gemeenteleden , Seniorenpastoraat /maaltijden, Heilig Avondmaal op locatie, nazorg overledenen, diensten in Schauw en Elim, vluchtelingenwerk, deelname DPP, jeugddiaconie en de actie Schoenendoos.

De Diaconie is ook actief voor gerechtigheid en zorg, tijdens de erediensten ( waaronder de dienst Heilig Avondmaal), maar ook op actuele ontwikkelingen zoals duurzaamheid en Groene Kerk proberen wij een steentje bij te dragen.

Loading