Home/Wat gebeurt er?/Diaconie en ZWO/Diaconie en ZWO in functies en taken

Diaconie: wie doet wat?

                                                                                                                                                                                

Spoed:

  • individuele hulp financiën en administratie André 0341 – 358674     of  Bert 06-23245801
  • vervoer naar de kerk Bert 06-23245801
Functies Taken Naam
Voorzitter Traditioneel + vertegenwoordiger kleine kerkenraad + 1e vervanger Diaconaal platform Cornelis Klomp
Penningmeester Traditioneel + 1e vervanger kleine kerkenraad Diederik van Donk
Secretaris Traditioneel + 2e vervanger kleine kerkenraad
Fondswerving via de Actie kerkbalans
Miranda Gijlers
Seniorendiaconaat Seniorenactiviteiten
Vakantiegroeten aan gemeenteleden in zorginstellingen
Nazorg overledenen
Heilig Avondmaal op locatie
Diensten in De Schauw en Elim
Max van Maanen
Middendiaconaat Nazorg overledenen + hulpverlening
Jeugddiaconaat Bewustwording jeugd voor armoede en de noodzaak om hulp te geven
Actie schoenendoos
Robert Olthuis
ZWO Bewustwording gemeente situatie in de wereld
Besteding middelen projecten buitenland
Fondswerving voor diaconaatprojecten buitenland
Fondswerving via o.m. derde collecten voor rampen
Hanno: Vertegenwoordiger kleine kerkenraad
Ria van Hulstein

Pieter Streefkerk

Eredienst Heilig Avondmaal
Veertigdagenproject: bestemming collecte
Biddag / Dankdag / Oogstdag
Paasgroetenactie voor gevangenen
Mantelzorgzondag
Vervoer van gemeenteleden naar de kerk
Gerechtigheid/Zorg Boodschappenpakketten via zegeltjesactie
Kerstpakketten
Verzorgen van aangepaste dienst
Armoede
Asielzoekers
Werklozen
Bijstandsgerechtigden
Vluchtelingenwerk*
Verslaafden*
Dak- en thuislozen*
Gedetineerden*
Vluchtelingenwerk
Verslaafden
Dak- en thuislozen
Gedetineerden
Armoede
Asielzoekers
Werklozen
Verzorgen van aangepaste diensten
Bijstandsgerechtigden
Gerechtigden voedselbank + inzamelen voedsel
Lia Kiezebrink

Miranda Gijlers

Diaconaal platform (DPP)
Zorg voor tijdelijke opname in ziekenhuis
Pieter Streefkerk
Mw. Eijkenhorst (ziekenbezoek)
Duurzaamheid Nog nader in te vullen Vacature

*) Met behulp van externe organisaties

Loading