Home/Wat gebeurt er?/Diaconie en ZWO/Diaconie en ZWO in functies en taken

Diaconie: wie doet wat?

                                                                                                                                                                                

Spoed:

  • individuele hulp financiën en administratie André 0341 – 358674     of  Bert 06-23245801
  • vervoer naar de kerk Bert 06-23245801
Functies Taken Naam
Voorzitter Traditioneel + vertegenwoordiger kleine kerkenraad + 1e vervanger Diaconaal platform Johan Oosterhof
Penningmeester Traditioneel + vertegenwoordiger kleine kerkenraad André vd Nagel
Secretaris Traditioneel + 2e reserve vertegenwoordiger kleine kerkenraad

Fondswerving via de Actie kerkbalans

Bert vd Pol
Seniorendiaconaat

en

Middendiaconaat

Seniorenmaaltijden en Seniorenuitjes

Nazorg overledenen

Heilig Avondmaal op locatie

Diensten in De Schauw en Elim

Max van Maanen

(senioren)

Margreet Blankestijn

(middendiaconaat)

Jeugddiaconaat Bewustwording jeugd voor armoede en hulp geven

Actie schoenendoos

Robert Olthuis
ZWO Bewustwording gemeente situatie in de wereld

Fondswerving voor diaconaatprojecten buitenland

Fondswerving via o.m. derde collecten voor rampen

Hanno: 1e reserve vert. kleine kerkenraad

Hanno Kiezebrink

Pieter Streefkerk

Eredienst Heilig Avondmaal

Veertigdagenproject: bestemming collecte

Biddag / Dankdag / Oogstdag

Kerstpakketten

Paasgroetenactie

Mantelzorgzondag

Vervoer van gemeenteleden naar de kerk

Margreet Blankestijn

Bert: vervoer

Gerechtigheid/Zorg Boodschappenpakketten via zegeltjesactie

Vluchtelingenwerk

Verslaafden

Dak- en thuislozen

Gedetineerden

Armoede

Asielzoekers

Werklozen

Verzorgen van aangepaste diensten

Bijstandsgerechtigden

Gerechtigden voedselbank + inzamelen voedsel

Diaconaal platform (DPP)

Zorg voor tijdelijke opname in ziekenhuis

Lia Kiezebrink

Pieter (DPP en voedselbank)

Miranda Gijlers

Mw. Eijkenhorst (ziekenbezoek)

Duurzaamheid Nog nader in te vullen Vacature