Het beeld van ‘bondgenootschap’ tussen mens en aarde uit het boek Hemels groen kan wellicht het traditionele begrip ‘rentmeesterschap’ vervangen. Dat kwam naar voren uit de bijdragen van de diverse sprekers tijdens het symposium op 8 maart over dit boek. Het is uitgegeven door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

David Onnekink, bijzonder hoogleraar christelijk ecologisch denken, ontving het eerste exemplaar van Hemels groen van de auteurs, Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf. Onnekink sprak over de kracht van beelden als het gaat om de plaats van de mens in de schepping. Dat in de Bijbel ook bergen en zeeën God prijzen, vond hij veelzeggend. ‘Beelden sturen ons denken, maar ze zijn tijdgebonden en kunnen worden bijgesteld of vervangen.’

Bondgenootschap

Cor Hoogerwerf belichtte het beeld van ‘bondgenootschap’ vanuit Romeinen 8, een Bijbelhoofdstuk over het zuchten van de schepping. Dat kreeg bijval van verschillende kanten. ‘Mij spreekt een bondgenootschap tussen mens en aarde zeer aan’, zei voormalig kamerlid Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. In haar bijdrage paste ze dit toe op de relatie tussen mens en dier. Bijval kwam ook van voormalig CU-kamerlid Carla Dik-Faber, projectleider van GroeneKerken. Zij verwees naar Gods verbond met de aarde in Genesis 9.

Hemels groen

Hemels groen laat zien hoe een scheppingsbewuste houding je met andere ogen leert Bijbellezen. ‘Een voorbeeld daarvan is wat de Bijbel precies bedoelt met het “heersen” van de mens over de schepping in Genesis 1’, zei Matthijs de Jong. ‘Dat behoort niet te gebeuren met machtsvertoon’ (zie ook zijn blog). Onnekink: ‘Hemels groen helpt om bewuster te lezen. In de Bijbel heeft de natuur een eigen plek en waarde naast de mens.’  

Hemels groen legt een wetenschappelijke grondslag voor ‘groene exegese van de Bijbel’. Het boek laat zien hoe belangrijk de zorg voor de aarde is en dat de Bijbel zich uitspreekt tegen machtsdenken en uitbuiting. Op debijbel.nl staan een interview met de auteurs en een blog over het ‘heersen’. Hemels groen kost € 24,95 in de boekhandel en in de NBG-webshop.

Interviews op Groot Nieuws Radio

Cor Hoogerwerf belicht voor Groot Nieuws Radio op 16, 23 en 30 maart tussen half 12 en 12u drie Bijbelteksten uit Hemels groen met een ‘groene’ invalshoek.

Loading