Uiteraard wordt u elke zondag van harte uitgenodigd de dienst in onze kerk mee te maken of anderszins elders via internet te volgen. Een enkele keer willen wij een dienst extra onder uw aandacht brengen. Dat geldt nu voor de kerkdienst van 28 augustus aanstaande. Daarin zal bevestiging en intrede van ds. Robert-Jan van Amstel plaatsvinden.

Het is ons bekend dat velen in de kerkzaal aan een vaste plaats hechten zonder te durven spreken van een gereserveerde plaats. Er zullen in die dienst echter genodigden zijn voor wij wie wel een plaats reserveren. Het kan dus zijn dat u voor die gelegenheid even plaats moet maken.

Van harte dus uitgenodigd voor de bevestiging en intrede van ds. Robert-Jan van Amstel

Op 28 augustus aanstaande

In de Gereformeerde kerk te Putten (PKN)

Achterstraat 39

3882 AE Putten

De dienst zal geleid worden door ds. Dick Boekema

Aanvang 9.30 uur.

Namens de kerkenraad,

Hanno Kiezebrink, preses Bert van de Pol, scriba

Loading