Op 2 november jl gaf Edward Ssebuyira, de project coordinator van het Nederlands Ugandees Wezen (NUW) project in Mpigi, na afloop van de kerkdienst een presentatie over het Ugandees Wezenproject in Mpigi, Uganda. Edward was door Paul Watjer, de belangrijkste donateur van het project, vanwege het 25-jarig bestaan van het project uitgenodigd om 10 dagen naar Nederland te komen. Voor Edward was het de eerste keer in Nederland. Tijdens zijn verblijf heeft hij met veel donateurs, kerken en scholen kennisgemaakt, presentaties gegeven en zijn nieuwe initiatieven gestart. Tijdens de presentatie was het voltallige bestuur van het NUW aanwezig, waaronder gemeentelid Johan Luijt en ex-gemeentelid Arjen Kool. Sinds 1996 is onze kerk al betrokken bij het NUW project. In 1996 was de Vastenactie bestemd voor het NUW. Sindsdien heeft het NUW regelmatig steun ontvangen van onze kerk.

 

Edward vertelde dat sinds 1994 ruim 2500 aidswezen een beter bestaan hebben gekregen doordat het NUW hen heeft ondersteund met schoolmiddelen (schriften, boeken, uniformen, schoolgeld), een goede lunch op school (dat meestal de enige goede maaltijd op een dag was voor de kinderen) en gezondheidszorg. Aidswezen zijn nog altijd erg kwetsbaar. Ze wonen in zeer arme omstandigheden op het platteland bij pleegouders (vaak grootouders of familieleden). Naast ondersteuning van aidswezen om naar de basisschool te gaan, is het NUW enkele jaren geleden ook begonnen met een ambachtsschool. Op dit moment worden twee opleidingen gegeven: een kapster opleiding voor meisjes en een metselopleiding voor jongens. Ongeveer 225 kinderen zijn inmiddels opgeleid en hebben allemaal een baan gevonden! De bedoeling is om het aantal opleidingen geleidelijk aan uit te breiden. Op dit moment zijn we bezig een opleiding tot fietsenmaker te realiseren. Oude fietsen worden gedoneerd door de Gemeente Amsterdam. Een middelbare school in Epe is bezig met fondsenwerving voor de werkplaats, de benodigde gereedschappen en het transport van de fietsen naar Uganda.

 

Edward bedankte de Gereformeerde kerk Putten voor de geweldige steun die het project de afgelopen jaren had ontvangen. Hiermee hadden veel aidswezen een betere toekomst gekregen. 

 

Hij gaf ook aan dat ondanks de ambitieuze plannen van het NUW om te zorgen voor een betere toekomst van de weeskinderen, dat we op dit moment ook tegen financiële tekorten aanlopen waardoor we helaas genoodzaakt worden het aantal kinderen dat we ondersteunen te verlagen. Uiteraard willen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Daarom riep Edward ook op tot continuering van de financiële steun aan het NUW. Op de website van het NUW (www.stichtingnuw.nl) kunt u een speciaal ontworpen formulier downloaden waarop verschillende mogelijkheden staan om het NUW te ondersteunen. Als digitale lezer van SamenSpel kunt u de volgende link aanklikken: http://stichtingnuw.nl.server34.firstfind.nl/Interesseformulier%20Stichting%20NUW%20v4.docx .

Alle beetjes helpen om aidswezen in Uganda een betere toekomst te geven ! Doet u ook mee?

 

Hartelijke groet,

Namens Edward Ssebuyira en het NUW-bestuur,

Arjen Kool, voorzitter

Loading