De eerste collecte op zondagmorgen is bestemd voor wereldwijde hulp door Kerk in Actie.
Door de verplichte lockdowns in Afrika en Azië hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten.
Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Help mee!

Dit is een noodactie! Van harte bij u aanbevolen namens  uw Diaconie en ZWO,

Jim van den Hoorn en Rennie Nieuwenhuis.

Loading