Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Nieuws

Actie Kerkbalans 2020

“Geef voor je Kerk" is het thema van de Actie Kerkbalans dit jaar 2020.

Een nieuw jaar, een nieuw begin, ook weer voor de Actie Kerkbalans. We vinden het geweldig dat u vorig jaar als gemeente extra hebt bijgedragen aan onze mooie kerk. Uiteraard hopen we dat we ook dit jaar weer op u kunnen rekenen.

Dit is uw kerk, hier kunt u altijd terecht, het is een plaats om God te zoeken, een plek om Hem en elkaar te ontmoeten. Ook vinden er allerlei activiteiten plaats waar beleving in wordt gevonden, rust wordt geboden, verbondenheid wordt ervaren en vriendschappen ontstaan.

De kerk verbindt

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden.

De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en - door ons - aan de wereld waarin wij leven.

Geeft u om uw kerk? Geef voor uw Kerk!

Uw kerk als waardevolle plek willen we graag ook in 2020 weer goed laten functioneren. Daarvoor doen we opnieuw een beroep op u. U maakt als lid deel uit van een veelkleurige gemeenschap, waar u altijd terecht kunt, ongeacht of u er regelmatig of af en toe komt, een gemeenschap waar iedereen welkom is.

U kunt via deze Actie Kerkbalans ook geld geven aan de Diaconie. De letterlijke betekenis van het woord is ‘dienen’. Buiten de kerk is de Diaconie meer dan ooit actief in de steeds harder wordende samenleving, met diaconale zorg en aandacht in Putten, in Nederland en via ZWO daarbuiten. Dankzij uw bijdrage kunnen we een kerk zijn die in de wereld staat.

Geef aan verbinding, geef aan Kerkbalans

In 2020 worden we als gemeente geconfronteerd met een forse verhoging van onze bijdrage aan het PKN Salarisfonds Predikanten. Ook is er de wens om in onze gemeente meer activiteiten te organiseren.

Om dit alles te kunnen bekostigen vragen wij U, waar mogelijk, Uw bijdrage met 5% of meer te willen verhogen. Waardoor inkomsten en uitgaven meer in balans komen.

 In de Actie Kerkbalans wordt ongeveer 75% van de begroting opgehaald.

Periodieke gift

Zoals u weet, helpt de Belastingdienst een handje mee. Uw giften aan onze kerk kunt u onder voorwaarde in aftrek brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Meestal is er dan een drempel op de aftrek van toepassing. Maar het kan ook anders.

Ga naar de website van de kerk en dan naar College van Kerkrentmeesters en daar vindt u meer over de Periodieke gift.

Avonddienst afgelast ivm de storm

De avond dienst wordt afgelast ivm de storm vanavond.

Collecte werelddiaconaat

Deze Werelddiaconaatzondag is de collecte bestemd voor het Landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. Er is klimaatverandering, in het noorden is het droog, regen valt steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan genoeg voedsel voor je gezin?
De Oegandese kerk helpt de boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken, hun oogst beter bewaren, samen sparen, hun oogst samen verkopen, bomen planten en hout-besparende ovens bouwen. Helpt u mee om de zwaksten weerbaar te maken?
De ZWO-diakenen bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Stichting NUW

Op 2 november jl gaf Edward Ssebuyira, de project coordinator van het Nederlands Ugandees Wezen (NUW) project in Mpigi, na afloop van de kerkdienst een presentatie over het Ugandees Wezenproject in Mpigi, Uganda. Edward was door Paul Watjer, de belangrijkste donateur van het project, vanwege het 25-jarig bestaan van het project uitgenodigd om 10 dagen naar Nederland te komen. Voor Edward was het de eerste keer in Nederland. Tijdens zijn verblijf heeft hij met veel donateurs, kerken en scholen kennisgemaakt, presentaties gegeven en zijn nieuwe initiatieven gestart. Tijdens de presentatie was het voltallige bestuur van het NUW aanwezig, waaronder gemeentelid Johan Luijt en ex-gemeentelid Arjen Kool. Sinds 1996 is onze kerk al betrokken bij het NUW project. In 1996 was de Vastenactie bestemd voor het NUW. Sindsdien heeft het NUW regelmatig steun ontvangen van onze kerk.

 

Edward vertelde dat sinds 1994 ruim 2500 aidswezen een beter bestaan hebben gekregen doordat het NUW hen heeft ondersteund met schoolmiddelen (schriften, boeken, uniformen, schoolgeld), een goede lunch op school (dat meestal de enige goede maaltijd op een dag was voor de kinderen) en gezondheidszorg. Aidswezen zijn nog altijd erg kwetsbaar. Ze wonen in zeer arme omstandigheden op het platteland bij pleegouders (vaak grootouders of familieleden). Naast ondersteuning van aidswezen om naar de basisschool te gaan, is het NUW enkele jaren geleden ook begonnen met een ambachtsschool. Op dit moment worden twee opleidingen gegeven: een kapster opleiding voor meisjes en een metselopleiding voor jongens. Ongeveer 225 kinderen zijn inmiddels opgeleid en hebben allemaal een baan gevonden! De bedoeling is om het aantal opleidingen geleidelijk aan uit te breiden. Op dit moment zijn we bezig een opleiding tot fietsenmaker te realiseren. Oude fietsen worden gedoneerd door de Gemeente Amsterdam. Een middelbare school in Epe is bezig met fondsenwerving voor de werkplaats, de benodigde gereedschappen en het transport van de fietsen naar Uganda.

 

Edward bedankte de Gereformeerde kerk Putten voor de geweldige steun die het project de afgelopen jaren had ontvangen. Hiermee hadden veel aidswezen een betere toekomst gekregen. 

 

Hij gaf ook aan dat ondanks de ambitieuze plannen van het NUW om te zorgen voor een betere toekomst van de weeskinderen, dat we op dit moment ook tegen financiële tekorten aanlopen waardoor we helaas genoodzaakt worden het aantal kinderen dat we ondersteunen te verlagen. Uiteraard willen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Daarom riep Edward ook op tot continuering van de financiële steun aan het NUW. Op de website van het NUW (www.stichtingnuw.nl) kunt u een speciaal ontworpen formulier downloaden waarop verschillende mogelijkheden staan om het NUW te ondersteunen. Als digitale lezer van SamenSpel kunt u de volgende link aanklikken: http://stichtingnuw.nl.server34.firstfind.nl/Interesseformulier%20Stichting%20NUW%20v4.docx .

Alle beetjes helpen om aidswezen in Uganda een betere toekomst te geven ! Doet u ook mee?

 

Hartelijke groet,

Namens Edward Ssebuyira en het NUW-bestuur,

Arjen Kool, voorzitter

Kerstcollecte 1ste kerstdag

GEEF LICHT AAN DE KINDEREN IN MOLDAVIË

Moldavië is het armste land van Europa. Er heerst grote werkloosheid en alcoholisme is een groot probleem. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland. Kinderen blijven alleen achter en zijn op zichzelf aangewezen. Ze krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. In het dagcentrum van partnerorganisatie Bethania krijgen deze kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een goede maaltijd en psychosociale begeleiding.

In het dagcentrum van Bethania kunnen deze kwetsbare kinderen even gewoon kind zijn.

Iedere dag zijn er sport- en buitenactiviteiten en de verjaardagen van de kinderen worden met elkaar gevierd. In de schoolvakantie worden zomerkampen georganiseerd. Door middel van educatie en recreatie wil Bethania de emotionele, fysieke en sociale groei van de kinderen bevorderen. Dit is heel belangrijk, want veel van de kinderen hebben achterstanden door hun thuissituatie.

 

WE MOETEN KINDEREN LATEN WETEN DAT ER VAN ZE GEHOUDEN WORDT. NIET DOOR WOORDEN, MAAR DOOR DADEN!

 

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/opvangmoldavië .

De Diaconie en ZWO bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Sponsor kinderen van ZWO en Diaconie

Even vertellen….

Met onze sponsorkinderen in Lwengo, Nakibuule Laila en Makasa Evans,  gaat het heel erg goed. Toen we Evans in 2018 voor het eerst ontmoetten, was het een verdrietig jongetje dat graag met ons mee wilde. Hij is HIV positief en dat maakt het allemaal niet makkelijker. Het was een zwak mannetje. Door uw sponsoring kan hij nu naar school en heeft hij veel meer structuur in zijn leven gekregen. Hij krijgt zijn medicatie op tijd en tijdens ons laatste bezoek in oktober jl. zagen we een stralende Evans die het goed naar z’n zin heeft! 

Ook met Laila gaat het prima. Ze was al wel een vrolijk meisje en dat is zeker niet veranderd. Ook zij heeft het naar haar zin op school en zoals u ziet op de foto, is ze behoorlijk aan het wisselen. Geweldig dat ook zij naar school kan gaan, want zonder uw hulp was dat niet gebeurd. Beide kinderen zitten goed in hun mooie bruine velletje!

Nog maar weer eens hartelijk dank namens Laila en Evans en zij wensen u allen:

Lwengo Kids Foundation - www.lwengokids.nl - tel. 06 1307 1167

G Friends wenst iedereen een heel fijn kerstfeest toe!

Kerstpostactie 2019

Voor de 11e keer kerstpost actie Putten!

Ook dit jaar kunt u al uw kerstkaarten weer inleveren voor het goede doel. Wij zorgen ervoor dat uw kaart op het juiste adres komt (in Putten, maar ook in heel Nederland en daarbuiten).

Let op! Koop dus geen kerstpostzegels!

U plakt geen postzegel, maar betaald hetzelfde tarief als bij Post NL (0,82 cent). 

U kunt van 10 - 20 december uw kerstkaarten inleveren bij de Aker in Putten

Inleveren kan op werkdagen: ‘s morgens van 08.30-09.30 uur en ’s avonds van 18.30-20.30 uur.

De opbrengst is voor Woord&Daad en de MAF. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Marianne Bout 0341-361128

Lisette Post 0341-491170

Janneke Bout 0341-353795

Doet u ook mee?

Beste mensen

Er zijn helaas nog steeds mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank.

Mede daarom willen wij u vragen of u weer zoveel mogelijk mee wilt doen, om er weer een mooi resultaat van te maken.

 

De eerstvolgende inzameling is komende zondag 22 december.

 

De volgende artikelen zijn zeer welkom:

Ontbijtgranen(havermout/ brinta) , appelstroop of honing, pak cacaopoeder, pot jam, pot oploskoffie, rijstwafels, zakje rozijnen (250gr), pak aardappelpuree, blik vis in water, kruiden mix zonder zout,

Of cadeaubonnen van AH, Jumbo of Plus, D.E zegels, door de voedselbank te besteden voor aankoop  van dagverse producten

Wilt u de voedselbank liever financieel steunen?

In de hal van de kerk staat een doos waar u uw gift in kunt doen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken; op rekening nummer NL79 RABO 01614 01 880  t.n.v. Voedselbank Harderwijk

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage / medewerking!

Namens de Diaconie, Gerard van de Pol

Gebeden bij het eten

Info voor ouders van jonge gezinnen die zoeken naar woorden om te bidden rond de maaltijd.

Zie deze link: https://www.ouders.net/wp-content/uploads/2013/07/overblijven-55-gebeden-nieuw-logo.pdf

 

NBG leesplan in de adventstijd

Ieder jaar opnieuw staan we stil bij de geboorte van Jezus alsof het de eerste keer is. En ieder jaar opnieuw kunnen de oude, vertrouwde teksten van de Bijbel ons dan raken, verrassen en ontroeren. Het adventsleesplan in de app Mijn Bijbel helpt om hier dagelijks een moment bij stil te staan.

Klik hier voor meer informatie over de app Mijn Bijbel

Dankdag

Graag uw aandacht voor de komende dankdag. Wij vragen u als gemeente weer om fruit in te leveren. Dit zal gebeuren met briefjes waarop staat welke soorten fruit wij graag inzamelen.  Met dit fruit gaan wij in ’t Voorhuys, samen met leden van de Andreaskerk, elf grote fruitmanden opmaken.  Ook worden er drie bloemstukken gemaakt .

We verdelen de manden en bloemstukken over onze kerken. De bloemstukken brengen we na de dankdagdienst van woensdag 6  november  bij de drie zorgcentra voor ouderen.  De fruitmanden gaan naar zorginstellingen in Putten voor mensen die om diverse redenen niet zelfstandig kunnen wonen. Dit beschouwen wij als  een  teken van betrokkenheid vanuit onze kerken met bewoners en medewerkers.

De briefjes met de soorten fruit worden zondag 27 oktober uitgedeeld.  Neemt u gerust een of meerdere briefjes mee. U kunt het fruit zaterdag 2 november van 10 tot 12 uur bij de kerk inleveren of zondag 3 november meenemen naar de kerk.

Wij hopen dat u weer mee wilt doen! 

Namens de Diaconie, Lia Kiezebrink en Margreet Blankestijn

PraatPaal Putten - Rouw najaar 2019

Wanneer iemand sterft waar je veel van houdt
dan geeft dat veel verdriet

Zit je verdriet ver weggestopt
ben je misschien wel heel boos...
of heb je duizend vragen..?

we willen naar jouw verhaal luisteren
en samen met andere kinderen
mooie dingen maken als herinnering

binnenkort komen we weer 5x bij elkaar

op de donderdagmiddagen 17 oktober, 31 oktober,
7 november, 14 november en 21 november van
15.30 16. 30 uur

met kinderen die leven met een herinnering

Als je meer wilt weten of als je wilt meedoen
kun je ons bellen of mailen info@praatpaalputten.nl


als je op deze dag niet kunt bel of mail ons ook dan overleggen voor een andere oplossing

www.praatpaalputten.nl Achterstraat 39, Putten

PraatPaal Putten - Echtscheiding najaar 2019

Als je ouders zijn gescheiden dan
is er van alles veranderd

Je vader en moeder wonen niet meer bij elkaar
Misschien ben je wel verhuisd
Of ga je naar een andere school

Samen met andere kinderen
willen we je helpen om dingen te begrijpen

Binnenkort komen we weer 5x bij elkaar

Op de maandag middagen 14 oktober, 28 oktober,
4 november , 11 november en 18 november
van 15.30 16. 30 uur
met kinderen van gescheiden ouders

Als je meer wilt weten of als je wilt
meedoen kun je ons mailen : info@praatpaalputten.nl

Als je op deze dag niet kan bel of mail ons ook dan k unnen we overleggen voor een andere oplossing

www.praatpaalputten.nl Achterstraat 39, Putten

Credo Bijbelstudieavonden

Heb je dat ook weleens, dat je je afvraagt hoe God in deze wereld ‘werkt’ en hoe in jouw leven? En hoe zit het met de kerk, zijn alle godsdiensten gelijk? Wat houdt bidden in en hoe moet je de bijbel lezen? Allerlei vragen die je jong of oud, jezelf wel een keer afvraagt.

Credo organiseert in onze kerk avonden over het christelijk geloof. Dominee Rein Bos zal op vijf woensdagavonden de diverse thema’s rond het christelijk geloof bespreken. Jong of oud(er), gelovig of niet, vragen en twijfels, of zeker van alles, trouw kerkganger of nog nooit een kerk van binnen gezien, iedereen is van harte welkom op de Credo Bijbelstudieavonden.

De gespreksavonden geven jou volop de ruimte, om jouw geloof (nieuw) leven in te blazen, jouw geloof te verdiepen en om een goed (geloofs)gesprek aan te gaan. Samen gaan we op zoek naar antwoorden en hopen we elkaar verder te helpen, op te bouwen en te inspireren.

 

De Credo Bijbelstudieavonden zijn op:

 • woensdag 18 september
 • woensdag 2 oktober
 • woensdag 16 oktober
 • woensdag 30 oktober
 • woensdag 13 november

 

We starten de avonden in de Gereformeerde Kerk, Achterstraat 39 te Putten om 19.45 uur. Vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie en thee. Kom een avondje kijken en neem gerust een vriend(in) mee!

 

Tot gauw,

Ds Rein Bos, Hennie van de Pol en Angreth Mulder

Vernieuwde Credo

Met de start van het nieuwe kerkseizoen gaat ook Credo weer starten. Dit seizoen kunnen we echter spreken van een doorstart. Het Credo-team gaat in een nieuwe opzet de samenwerking aan met dominee Bos. Samen gaan we met jou onderzoeken of je God (nog) nodig hebt in jouw leven. De basis van Credo blijft onveranderd. Het gaat nog steeds om de ontmoeting en het delen van (geloofs)ervaringen. In vijf avonden komen de volgende thema’s aan bod:

 • Hoe werkt God in deze wereld en in ons leven?
 • Hoe kunnen we op een eigentijdse manier geloven in 2019?
 • Zijn alle godsdiensten gelijk?
 • Wat houdt bidden in?
 • Is alles ‘echt’ gebeurd in de Bijbel?

 

Vragen voor zowel starters als doorstarters, voor beginners als ervaren geloofsgenoten. Je bent van harte welkom!

 

De eerste avond is op woensdag 18 september. We starten om 19.45 uur in de zaal van de Gereformeerde Kerk. De koffie en thee staat klaar vanaf 19.15 uur.

 

We hopen je op woensdag 18 september te zien!

Angreth Mulder

Hennie van de Pol

Ds. Rein Bos

Startweekeind: nieuw kerkelijk seizoen 2019/2020

In het weekeind van  13, 14, en 15 september  houden we als kerkelijke gemeenschap van de Achterstraat ons Startweekeind.

Het verbindende thema dit seizoen is   “Ken je mij?”

Het is een verwijzing naar de woorden van psalm 139 ("Heer U kent mij, U doorgrondt mij").

Maar hoe “goed” kennen wij elkaar? Met WIE zijn we samen kerk aan de Achterstraat?

Tijdens dit Startweekeind gaan we, met verschillende activiteiten, op pad om elkaar te ontmoeten en elkaar misschien nog wel beter te leren kennen. Doet u/jij mee?

 • Aanmeldingen voor de activiteiten kan via het mailadres: startweekend@gkputten.nl of bij de contactpersonen van de betreffende activiteiten.

Hieronder een opsomming van de activiteiten die wij hebben voorbereid.

 

Namens de werkgroep Startweekeind,

Simon Buijsse

 

Programma:

Het hele weekeind

Fotopuzzel: Herken je mij?

Voor het startweekend gaan we een fotopuzzel organiseren. Lever daartoe een kinderfoto in van u/jullie op de leeftijd van ongeveer tussen de 3 en 8 jaar. Deze foto’s  worden in de kerk opgehangen met een nummertje eraan. Een heel gepuzzel om die kinderen te herkennen. Op een lijst met de deelnemers moet het juiste nummer achter de desbetreffende persoon genoteerd worden.

U kunt/jullie kunnen de foto in een envelop met daarop de naam geschreven, deponeren in een doos in de hal van de kerk. Deze doos zal vanaf 1 september in de hal van de kerk staan. Ook kan de foto digitaal ingeleverd worden. Dan sturen naar dit adres: jokekleijwegt@upcmail.nl.

Voor het slagen van deze puzzel is uw medewerking van belang. Hoe meer foto’s, hoe meer uitdaging. Doet u/doen jullie mee?

 

Stilte- bezinningsruimte

Ook dit jaar zal er weer een ruimte zijn waar even rustig gezeten kan worden. Samen met Marja Benschop wordt de kerkenraadskamer ingericht als ruimt voor rust, bezinning of misschien een goed gesprek.. Wij nodigen u ook uit om even binnen te lopen en de mooie iconen te bekijken

 

Vrijdag 13 september

18:00 uur Potluck. Inloop vanaf 17:30 uur

Een potluck is een gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer wat te eten meebrengt (vaak zelf bereid) en dat deelt met alle andere aanwezige gasten.

Natuurlijk zijn ook gasten welkom die niet zelf wat maken maar wel een vorkje willen mee pikken.

 

20:00 uur Avondprogramma voor jong en oud

Pubquiz

Op vrijdagavond 13 september wordt er in de kerk als onderdeel van het Startweekend een pubquiz gehouden.

Voor wie? Voor iedereen van circa 10 jaar en ouder. 

Hoe laat? Inloop vanaf 19.30 uur, om 20.00 uur beginnen we. De quiz eindigt om circa 21.30 uur.

Grootte van een team? 5 personen. Je kunt je individueel of als team opgeven.

Doel? Elkaar leren kennen, gezelligheid en natuurlijk winnen ;-)

Opgeven? Opgeven kan tot uiterlijk woensdag 11 september via de invullijsten in de kerk of per e-mail naar mvdhazel@gmail.com 

 

Voor diegenen die niet weten wat een pubquiz is: In een bar of pub (óf nu in de kerk) beantwoorden deelnemers in teamverband vragen die door een quizmaster worden gesteld. De quiz bestaat uit verschillende rondes met tien vragen waaronder een geluidsronde en een plaatjesronde. De vragen kunnen over van alles en nog wat gaan, zoals actualiteiten, muziek, geschiedenis, film, eten en drinken en uiteraard tijdens deze quiz ook over de Bijbel, de kerk aan de Achterstraat en over het thema van het startweekend: 'Ken je mij'. Tijdens en na de quiz is er uiteraard ook ruimte om wat met elkaar te drinken en te praten.

 

We hopen dat veel mensen zich opgeven, want dan wordt het vast een superleuke avond.

Tot dan!

 

Zaterdag 14 september

09:00 uur wandelen en fietsen.

Trek de wandelschoenen maar aan, want zaterdag 14 september, starten we de ochtend met een wandeling.

Deze keer zijn jullie v.a. 9.00 welkom bij de kerk om te beginnen met een kopje koffie of thee.

Rond 9.30 neemt Pieter Dekker, van Stichting Oktober 44, ons mee op een historische route.

Op belangrijke plekken wordt stil gestaan en het één en ander verteld over de Razzia en de gevolgen.

Na afloop staat de koffie weer klaar.

 

Graag tot dan, Alice v Asselt

 

10:30 uur Zingen met en voor bewoners  Woonzorgcentrum De Schauw

De enthousiaste zangers en zangeressen gaan samen met Marten Kamminga en/of Bert Jan Velten zingen  met en voor de bewoners van zorgcentrum de Schauw. Evenals de afgelopen twee jaren in Elim en Norschoten hopen wij op een fijn samenzijn. Opgave en informatie bij Paul de Haan of Teuni Vijge

12:00 uur Ontmoeten en Lunchen.

Na alle activiteiten komen we samen in de kerk om met elkaar te lunchen en ervaringen te delen. Wellicht tref(t) u of jij iemand van wie je denkt: ”Ken ik die?”

14:00 uur Film “Wild”

In WILD volgen we gedurende de vier jaargetijden de verhalen van drie hoofdrolspelers: de vos, het edelhert en het wilde zwijn. We zien de dieren jongen krijgen, die opgroeien naar volwassenheid. Kleinere rollen zijn voor de raaf, buizerd en ijsvogel. Bij de ijsvogel mogen we binnenkijken in het nest en met de buizerd vliegen we mee over de verschillende landschappen van de Veluwe. Spectaculaire beelden die je normaal niet ziet. En niet kúnt zien, omdat Enting speciale toestemming kreeg om te filmen in gebieden die niet toegankelijk zijn.

 

14:00 uur Programma voor jeugd 4 tm 12 jaar.

Onderstaand per activiteit

 

Kinderen groep 1 tm 4

Vanaf 14:00 worden jullie verwacht aan de Nijkerkerstraat 39 (dagbesteding Ietz Anders)

We gaan samen zingen, spelletjes spelen en op avontuur. 

Trek oude kleren aan die vies mogen worden, dan zorgen wij voor de rest en afsluitend iets te eten.

Jullie kunnen tussen 17:00 en 17:30 opgehaald worden J

 

Club (groep 5 tm 8)

Jullie worden om 14:00 verwacht aan de Nijkerkerstraat 39 (dagbesteding Ietz Anders).

Vergeet net om schone kleren mee te nemen en een handdoek, deze ga je nodig hebbenJ

Na een legio van leuke activiteiten ga je samen met de jeugd van L!NK bbq'en.

Jullie kunnen om 18:30 opgehaald worden. 

 

17:00 uur Programma jeugd 12+ L!NK

Jullie worden om 17:00 verwacht aan de Nijkerkerstraat 39 (dagbesteding Ietz Anders) en er wordt begonnen met een BBQ.

Het wordt een super programma en je komt zondag pas thuis!!!!

Let erop dat je schone kleren, slaapspullen en een goed humeur meen neemt. 

Zondag ochtend gaan we gezamenlijk naar de kerk. De rest van het programma blijft nog geheim. 

 

?? uur Muziek oefenen voor zondag

Verdere informatie komt in de Proloog

 

Zondag 15 september

Verdere informatie komt in de Proloog

vanaf 9.30 uur starten met  koffie/thee/limonade met…….

10.30 uur Startdienst voorganger ds. R. Bos

12:00 uur Lunch met eigen meegebracht lunchpakket.

 

Dementie vriendelijk Putten

In de week van 14 t/m 21 september vindt in Putten de week van Dementie plaats. Via tal van activiteiten wordt de volle breedte van de Puttense samenleving hierbij betrokken. Doel is om de samenleving bewust te laten worden van inwoners met dementie. Ook vanuit de kerkelijke gemeente dragen we hieraan bij.

Vanuit onze eerbied voor de Schepper van het leven heeft de christelijke gemeente de beschermwaardigheid van het leven hoog staan. Dit bepaalt ook onze houding tegenover hen die leven in een andere werkelijkheid? Hoor je er nog bij, als je niet meer begrijpt wat er gebeurt? Hoe dementie vriendelijk zijn wij als kerkelijke gemeente?

Wanneer het proces zicht voortzet, vinden we het steeds moeilijker om het contact aan te gaan. Soms vraag je je af: ‘heeft het ook nog wel zin, als ik weg ben, is hij of zij vaak al vergeten dat ik ben geweest.’ Of mogen zij, juist in hun kwetsbaarheid, rekenen op onze aandacht? Alleen hoe doe ik dat dan? Deze avond geeft ds. L. de Wit informatie over de verschillende stadia en hoe dit wordt beleefd door de naaste met dementie en degene die daar omheen staan. Daarnaast krijgen we tips hoe we in ieder stadium met de ander in contact kunnen blijven. De avond wordt gehouden D.V. donderdag 19 september in de Aker en begint om 20.00 uur.

Heidediensten 2019

De heidediensten worden dit jaar gehouden op zondag 14, 21 en 28 juli en op 4, 11 en 18 augustus om 11.00 uur op de hei aan de Krachtighuizerweg hoek Schovenhorsterveldweg, achter camping “De Heihaas”.

Deze diensten worden in de eerste plaats georganiseerd voor recreanten maar u bent natuurlijk ook van harte welkom om met vrienden en bekenden deze sfeervolle bijeenkomsten in de openlucht een keertje mee te maken.

Het is dan wel handig om zelf een zitplaats, een kleed of een (tuin)stoeltje, mee te nemen want het aantal stoelen is beperkt.

De secretaris van de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie Putten (IECP),

Gerrit Wildenbeest

e-mail: gw.wildenbeest@planet.nl

Collecte doel 11 augustus 2019: Kinder-sponsor-programma van de ZWO-commissie

Eind 2013 is de ZWO commissie gestart met het sponsoren van 1 kindje van de Flame Foundation, misschien herinnert u zich zijn naam nog: Josphat. Inmiddels is het sponsorprogramma flink uitgebreid. Er worden momenteel  11 kinderen en 2 volwassenen financieel  door de ZWO commissie ondersteunt van: De Flame Foundation (3), Lwengo Kids Foundation (2), Stichting Mago (2), ETIKE (1),  Kontanoo (2) en sinds kort ook het Nederlands Ugandees Wezenproject (2). Alle stichtingen hebben een band met één of meerdere van onze gemeenteleden. Door het ondersteunen van kinderen van deze stichtingen benadrukt de ZWO commissie haar interesse in en betrokkenheid bij het werk van de diverse gemeenteleden over onze landsgrenzen heen. De opbrengst van de collecte van 11 augustus wil de ZWO commissie gaan inzetten voor de financiering van dit kinder-sponsor-programma. Zo geven wij deze kinderen de kans om naar school te gaan, hebben ze toegang tot gezondheidszorg en krijgen ze minimaal één voedzame maaltijd per dag. De sponsorcontracten die in 1e instantie voor de duur van 2 jaar waren aangegaan worden nu omgezet naar 8 jaar, dwz voor de duur van de basisschoolperiode, uitgaande vanaf de 1e startdatum. Als een kind uit het sponsorprogramma valt, om wat voor reden dan ook, volgt overleg tussen de desbetreffende stichting en de ZWO-commissie. Voor de sponsoring van de studenten van Stichting Mago geldt ook een periode van 8 jaar, maar daar worden studenten die afgestudeerd zijn vervangen. Peter is afgelopen jaar afgestudeerd en voor hem heeft Stichting Mago al een nieuwe kandidaat.
In de ZWO-kast in de hal van de kerk staan foto’s van de verschillende kinderen en staat vermeld via welke stichting zij door ons ondersteunt worden. De schoolprestaties kunnen wij volgen aan de hand van de rapporten die wij opgestuurd krijgen. Deze liggen ook in de ZWO-kast. De ZWO commissie hoopt dat wij samen, als Gereformeerde gemeente Putten, ons betrokken gaan voelen bij deze kinderen en dat wij samen hen willen ondersteunen op hun weg naar volwassenheid en een zelfstandig bestaan. Wilt u de ZWO commissie helpen om ONS GEMEENTE kinder-sponsor-programma tot een succes te maken?
Namens de ZWO commissie alvast hartelijk bedankt!
Rriendelijke groet,
Hetty van den Hoorn