Gereformeerde Kerk Putten

Een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven

Nieuws

Zomerproject Reni & Elisa

Het is weer zover! Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar mogen meezingen met het zomerproject van kinder- en tienerkoor ‘De Jonge Luitjes’.

Na vier repetities is het slotconcert op D.V. 12 juli, met Reni & Elisa Krijgsman in de Nieuwe Kerk. Jullie kennen hen misschien als de schrijvers van het indrukwekkende lied ‘Als het leven soms pijn doet’ en het kinderlied ‘Sorry zeggen’.

De repetities zijn op maandag 24 juni, maandag 1 juli (18.30-19.15u) en woensdag 3 juli (14-15u) in ‘De Arendshof’.
Maandag 8 juli (18.15-19.15u) is de generale repetitie in de Nieuwe Kerk.

Kosten: €5,-. Voor meer info & aanmelden: dejongeluitjes@gmail.com. Graag tot ziens!

Nieuwe video speler voor de kerkdiensten

Voor het kijken van de kerkdiensten op de website wordt een videospeler gebruikt, sinds vandaag (26 mei) is dat een nieuwe video speler.
Het gebruik is nagenoeg hetzelfde gebleven.

Maar het beleid van sommige browsers is dus danig dat het niet altijd mogelijk is de opname automatisch te starten. Dit kunt u ook merken in deze nieuwe videospeler, waardoor het nodig is even in het scherm te klikken om de opname van de dienst te starten.

De problemen die we regelmatig ondervinden tijdens het beluisteren van de dienst op zondagmorgen worden met deze nieuwe videospeler niet opgelost.

Vriendelijke groeten, Herman Jansen

Uitnodiging vernieuwde CREDO

Beste mensen,

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel. Daarom alvast een uitnodiging  voor de komende vernieuwde Credo Bijbelstudieavonden.

Na ruim 10 jaar de voorgaande  Credo Bijbelstudieavonden  te hebben afgerond hopen we DV woensdag 18 september 2019 met de nieuwe opzet te starten.

Ook deze Credo avonden bestaan uit 5 woensdagavonden per seizoen.

Jong of oud(er), gelovig of niet, vragen en twijfels of zeker van alles, trouw kerkganger of nog nooit een kerk van binnen gezien, iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de vernieuwde Credo Bijbelstudie-avonden.  De gespreksavonden geeft iedereen die zijn/ haar geloof (nieuw) leven wil inblazen, het geloof wil verdiepen en een goed (geloofs)gesprek niet uit de weg gaat volop de ruimte.

Ook u / jij bent van harte welkom op (één van) de komende  avonden: 18 september,  02 oktober,  16 oktober,  30 oktober,  13 november

De thema’s die o.a. besproken worden zijn:

-       Het Christelijk geloof in 2019;  saai, onwaar en achterhaald?

-       Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?

-       Bidden, waarom en hoe?

-       Bijbellezen, waarom en hoe

-       Hoe leidt God ons?

-       Hoe zit het met de kerk?

-       Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?

-       Geneest God vandaag nog

 

Samen gaan we op zoek naar antwoorden en hopen we elkaar verder te helpen, op te bouwen en te inspireren. Na een korte inleiding via een dvd praten we met elkaar door over het onderwerp.

We beginnen de avond om 19.45uur, koffie en thee staat klaar vanaf 19.15 uur.

Belangstelling of vragen?  Mailen of bellen kan naar:

 

Hennie van de Pol, tel.  357543 / 06-83208292 e-mail: hennievandepol-wentzel@hotmail.com
Angreth  Mulder,    tel.  353286 / 06-10050613 e-mail: angrethmulder@hotamil.com

 

We hopen u / jou 18 september (weer) te kunnen begroeten!

Een warme groet en Zegen,

Angreth en Hennie

Datum Grote Oversteek 2019 is bekend! 14 & 15 juni

Op vrijdag 14 juni gaat de 29ste editie van de Grote Oversteek van start.

Deze survival wordt georganiseerd door meerdere Puttense kerken,

24 uur samen met ruim 100 deelnemers je grenzen verleggen. Spannende spellen, weinig slapen en vooral veel lol hebben met elkaar. 

Uiteraard maken we ook de Grote Oversteek per kano naar Zeewolde!

Iedereen van 12 tot en met 15 jaar uit Putten en omgeving kan zich als team van 6 personen inschrijven.

Dat kan vanaf 1 april via de website www.degroteoversteek.nl. daar staat een link in die naar een online inschrijfformulier gaat.

 

Wil je op de hoogte gehouden worden, word dan vrienden met de Grote Oversteek op facebook/instagram.

 

Tot ziens in de kano!

40-dagen tijd: “Laat kwetsbare kinderen waardevol zijn’’

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

De veertigdagentijd loopt in 2019 van Aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 20 april. Op zondag 21 april is het Pasen.

De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

 

Vorig jaar hadden wij ervoor gekozen om in plaats van te sparen voor Kerk in Actie, een project ‘dichterbij’ huis te omarmen. Wij kijken terug op een geslaagde opzet. Daarom hebben wij er ook dit jaar voor gekozen om een project te ondersteunen, bekend vanuit de gemeente.

 

Wij zijn daarom in gesprek gegaan met de Flame Foundation. Deze stichting is actief in Kenia. Na de gesprekken met hen zijn wij erg enthousiast geworden van hun plannen.

 

Tijdens de ochtenddienst op zondag 3 maart jl. heeft de ZWO commissie in samenwerking met de Flame Foundation de aftrap verzorgd van de veertigdagentijd. Hier heeft u kunnen horen over de stichting, wat zij doen en waarvoor wij met zijn allen voor gaan sparen. Voor het gemak zullen wij dit nogmaals toelichten:

 

Doel 40 dagen tijd: Flame Foundation: een etui om te sparen voor kinderen. 

Een etui om te sparen voor kinderen in Kenia! Kwetsbare kinderen (arm, wees, enz.) die vaak niet naar school kunnen en naar de dokter gaan om zich te laten behandelen. Doordat ze in het programma van de Flame Foundation zitten kunnen ze dat wel.

Regelmatig proberen we ze ook wat meer te helpen, door ze bijvoorbeeld met kerst een voedselpakket te geven. Met het 40 dagenproject van de gereformeerde kerk willen we de kinderen extra ondersteunen met schoolspullen of zaken die daarmee te maken hebben. Vandaar een etui als spaarpotje. Wij willen dit geld gebruiken voor:

 • Boeken voor de bibliotheek, die vorig jaar door vrijwilligers is gebouwd
 • Solarlampen voor de kinderen, zodat ze ook ’s avonds huiswerk kunnen maken
 • Computercursus voor kinderen die na de basisschool thuis zitten totdat de inschrijving voor de middelbare school rond is
 • Extra schoolspullen voor de kinderen, zoals pennen en potloden.

Na afloop van het 40-dagen project gaan de (lege) etuis naar Kenia om aan de kinderen te overhandigen. In Kenia zullen ze erg blij zijn met deze dingen.

Er kan weer op verschillende manieren gespaard worden: geld en collectebonnen zijn van harte welkom. Daarnaast kunnen er ook giften worden overgemaakt naar rekeningnummer van de ZWO commissie: NL78 RABO 0354 2587 53 t.n.v. ZWO-commissie t.g.v. 40-dagen-tijd-2019.

 

Wij hopen dat u allemaal weer gaat sparen voor dit mooie doel, zowel jong en oud met als resultaat een fantastische opbrengst. 

 

Vriendelijke groet,

 

Namens de ZWO commissie

Jim van den Hoorn

 

Namens de Flame Foundation

Marco Beukema

 

Woensdagavondvieringen in Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd worden er traditioneel vieringen georganiseerd op woensdagavond.

Leden uit drie kerken – katholieke kerk, gereformeerde kerk en hervormde Andreaskerk – geven de vieringen vorm aan de hand van het paarse boekje dat ook door de drie kerken is gemaakt.

Alle vieringen zijn in de katholieke kerk aan de Brinkstraat. Deze beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een half uur. De data zijn 13, 20, 27 maart en 3, 10 april.

Het overkoepelende thema is dit jaar ‘Een nieuw begin’.

Een nieuw begin geven ook de MAMAS in Zuid-Afrika aan duizenden kinderen in projecten door heel het land. Sterke, lokale vrouwen komen in actie voor jonge kinderen die verwaarloosd en uitgesloten worden. Tijdens de vieringen wordt gecollecteerd voor het kinderfonds MAMAS. Meer informatie is te lezen op www.kinderfondsmamas.nl

 

Luda Klomp

Paasgroetenactie voor gevangenen

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen.  De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema van Kerk in Actie: Een nieuw begin. Gevangenispastor Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´"Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 31 maart zullen de kaarten uitgedeeld worden. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet, vanwege de privacy, wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er aan hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Onderteken alleen met uw naam. Kaarten waarop ook een adres staat worden niet uitgedeeld. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart schrijft u niets, deze kaart, reeds voorzien van een postzegel, kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij/zij het contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dit voor hem/haar mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten.

Er zijn ook een aantal enkele kaarten bij die via Kerk in Actie naar Nederlandse gevangenen in het buitenland worden gestuurd. Deze kaarten kunnen zonder envelop op de post. De enkele engels-talige kaarten gaan naar Ter Apel. Ook deze moeten zonder envelop worden gepost.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u de paasgroet zullen versturen!

De Diaconie

Als vakantie niet meer zo vanzelfsprekend is....

Zolang als je nog met z’n tweeën bent en beiden nog vitaal, komt het er meestal nog wel van, op vakantie gaan. Maar als je alleen bent (komen staan) of één van de partners een handicap heeft, dan ligt het anders: hoe, en met wie moet ik gaan en waar naar toe?
Het Vakantiebureau van de PKN (Hetvakantiebureau.nl) organiseert al jaren vakanties voor mensen, voor wie het minder vanzelfsprekend is, b.v.:

 • Gemengde seniorenvakanties; senioren zonder zorg of met lichte zorg én senioren met intensieve zorg;
 • Vakanties voor senioren zonder zorg of met lichte zorg;
 • Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie;
 • Combinatie vakantieweken voor mensen met een visuele beperking en senioren zonder zorg of met lichte zorg.

De locaties zijn (afhankelijk van de doelgroep): Doorn, Mechelen, Wezep, Lemele, De Rijp en Ermelo. Daarnaast zijn er enkele vaar-vakanties.

U kunt zelf informatie op internet opzoeken op Hetvakantiebureau.nl

Als u niet zo handig bent met internet of het liever op papier heeft, komt één van de diakenen graag een vakantiegids bezorgen.

De diakenen, of andere bezoekers namens onze kerk, willen u graag helpen bij het uitzoeken en aanmelden.

Ook voor het vervoer naar en van de vakantie-locatie kunnen we gezamenlijk een oplossing zoeken.

 

Nadere informatie is te verkrijgen bij: Joke Keijwegt, tel. 843280; Ben Simmelink, tel. 275004 of één van de andere diakenen.

Naar aanleiding van de morgendienst van 10 maart

Heer, laat mij vandaag een instrument zijn van uw vrede.

 

Heer, ik bid dat vandaag

mijn hart open kan gaan

zodat ik liefde kan brengen waar onenigheid is

of een baken kan worden voor wie de weg kwijt is,

 

Heer, ik bid U dat ik vandaag

mijn oren kan openen

om echt naar iemand te luisteren,

iemand die er naar hunkert om begrepen te worden.

 

Heer, ik bid U dat ik vandaag

mijn mond open zal doen

zodat ik woorden kan spreken die bruggen bouwen

of woorden die een licht kunnen ontsteken in het donker.

Heer, ik bid U dat vandaag

mijn ogen open zullen gaan

zodat ik zie waar ik troost kan brengen waar verdriet is

of om iemand met een hartelijke blik aan te kijken.

 

Heer, ik bid U dat vandaag

mijn handen open zullen gaan

zodat ik uit kan delen van mijn eigen geluk,

of iemand kan omvatten met begrip.

 

Heer, ik bid U

dat ik vandaag voor U open zal gaan

want door mij aan U toe te vertrouwen, vind ik mij zelf terug.

 

Heer, laat mij vandaag een instrument zijn van uw vrede.

 

Amen.

 

Het paarse veertigdagentijd-boekje is gereed

De handreiking voor de veertigdagentijd 2019 ligt vanaf 24 februari voor u klaar in uw kerk.

U moet het boekje zelf pakken; het wordt niet uitgereikt.

Het boekje is ook digitaal beschikbaar.

Stuur daarvoor een e-mail naar 40-dagen@kerknetputten.nl.

Het pdf-stand is ook te downloaden vanaf de website: www.kerknetputten.nl

De samenstellers stellen het op prijs als u wilt reageren op de inhoud.

Uw reactie op wat u gelezen heeft, of zelf hebt meegemaakt, wordt zeer gewaardeerd.

Ook als u aanvullingen hebt op de geschreven teksten, willen we die graag lezen.

De drukkers van het boekje hebben aangeboden bij te drukken als daar behoefte aan is.

U kunt daarom bij één van de schrijvers aangeven, als de boekjes niet meer in de kerken beschikbaar zijn. Natuurlijk kunt u ook een e-mail schrijven naar eerder genoemd e-mailadres.

Aanvullende toelichting actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2019

Beste gemeenteleden,

Het invulformulier voor de Actie Kerkbalans is in 2019 wat anders dan voorgaande jaren. U mist namelijk een specificatie van wat u vorig jaar aan de Kerk én/of wat aan de Diaconie (waar ook ZWO onder valt) heeft toegezegd.

Het administratieve systeem van PKN dat ons de informatie geeft over uw totale toezegging van vorig jaar in de Actie Kerkbalans 2018, voorziet niet in de mogelijkheid om specifiek vast te leggen wat voor de Kerk en wat voor de Diaconie is bestemd.
In voorgaande jaren beheerden wij in onze gemeente een eigen administratie waarin per gemeentelid ook werd vastgelegd hoeveel naar de Kerk ging en hoeveel naar de Diaconie. Met de invoering van de nieuwe privacy wetgeving mag onze gemeente deze aparte administratie niet meer voeren en hebben wij alle historische gegevens moeten verwijderen.
Gelukkig heeft PKN een administratie (Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk - LRP) die voldoet aan alle privacy regelgeving, alleen beperkt hun administratie zich tot een totaalbedrag per gemeentelid.

Op het invulformulier ziet u vóór het woord “Kerk” een bedrag van vorig jaar staan en voor het woord “Diaconie” geen bedrag. Dat wekt onbedoeld de indruk dat u vorig jaar geen bedrag had toegezegd aan de Diaconie. Dat is niet juist. Het bedrag dat vóór het woord “Kerk” staat is het totaalbedrag van wat u in 2018 aan de Kerk én/of de Diaconie samen hebt toegezegd.
U kunt uiteraard nog steeds de voor u gewenste verdeling opgeven, welke ook zo wordt verwerkt in onze administratie, maar dan zonder uw persoonsgegevens te koppelen.

Wellicht weet u zelf nog welke verdeling u hanteerde of kunt u dat terug vinden in uw eigen administratie. Een mogelijkheid om tot een passende verdeling te komen is de verhouding van de totale begrote uitgaven (Kerk en Diaconie) voor 2019. Van al het geld dat wij als gemeente uitgeven is 82% nodig voor de Kerk en 18% voor activiteiten van de Diaconie (en uiteraard ZWO).

Excuses voor de onduidelijkheid die veroorzaakt is door deze administratieve wijziging die beter toegelicht had moeten worden in de brief aan U.

Als u nog vragen heeft horen wij dat graag! Dan kan via Henk Rustenhoven of Mathijs Suidman.

Met hartelijke groet,


Mathijs Suidman, voorzitter van het college van kerkrentmeesters
Adri Benschop, voorzitter van de kerkenraad

Beamer en Kerk-TV

De enthousiaste beamercommissie mag zich verheugen met een uitbreiding van drie jongeren: Lotte, Jasper en Kelvin. Wij gaan samen dit jaar weer bezig met het maken van presentaties voor de
beamer en Kerk-TV en het bedienen van de camera’s voor Kerk-TV.

De informatie voor de beamer wordt grotendeels op donderdagavond aangeleverd via de mail van de beamercommissie (gbc.putten@gmail.com). De leden van de groep, die dienst hebben op de zondag, hebben zo de tijd om goede presentaties te maken. Helaas gebeurt het dat de leden die dienst hebben de informatie veel later krijgen, waardoor het niet meegenomen kan worden in de presentatie voor de betreffende dienst. De deadline van aanleveren is donderdagavond 22.00 uur en in overleg uiterlijk vrijdagmorgen 12.00 uur!

Alvast bedankt!
Namens de beamercommissie, Henk van der Zwaag
PS. Voor het aanleveren van informatie of vragen, mail naar gbc.putten@gmail.com

Kerk In Aktie – Binnenlands- en Buitenlands Diaconale Werk

Zondag 10 februari 2019 wordt het Heilig Avondmaal gevierd waarbij  de opbrengst van de eerste collecte door de Diaconie is bestemd voor het binnenlands- en buitenlands diaconale werk van Kerk In Actie.

Ieder jaar wordt door Kerk In Actie een breed scala aan projecten gepresenteerd met een binnenlands- of buitenlands diaconaal karakter als basis voor de gemeentelijke diaconieën en ZWO commissies om een goede beslissing te nemen over de te ondersteuning instanties.

Een goede afweging van de te ondersteuning stichtingen, projecten en instanties is een moeilijke aangelegenheid die elk jaar door de diaconie en de commissie zwo uitgevoerd wordt om een goede bestemming van de door u beschikbaar gestelde gelden te kunnen realiseren.

De Kerk In Aktie projecten variëren van ondersteuning inloophuizen, dak- en thuislozen hulp, geestelijke verzorging w.o. hulp aan eenzamen of dementiepatiënten, (ex) gedetineerden, asielzoekers, vluchtelingen, vrouwen in nood, en nog vele anderen.

Voor de bestemming van de collecte van 10 februari is gekozen voor een algemene ondersteuning van het totale scala van Kerk In Aktie projecten  om ook minder aansprekende doelen met een binnenlands- en buitenlands diaconaal karakter een kans te geven, en een bijdrage te verlenen aan het werk van Kerk In Aktie om de doelen kritische ieder jaar opnieuw te beoordelen/evalueren.

De diaconie beveelt deze eerste Heilig Avondmaalscollecte zeer bij u aan.

Naar aanleiding van de morgendienst van 3 februari

‘Ik val niet uit de hand van God’

In de dienst van zondagmorgen 3 februari verwees ds Bos naar een interview dat Eva Jinek hield met burgemeester Jos Wienen.

Dat interview is te vinden op https://www.gemistvoornmt.nl/aflevering/1345896-jinek-der-meer-8-jan-2019

 

Met welke woorden en/of beelden zou u uw eigen geloofsvertrouwen uitdrukken?

Collecte werelddiaconaatszondag 3 februari 2019

Het is een (te) makkelijk inkoppertje maar zoals bekend het werelddiaconaat in Nederland is begonnen na de watersnoodramp van 1953. De collectie dit jaar (2019) op werelddiaconaatszondag is voor Bangladesh waar water nog een bedreiging is. Behalve dat de foto van 1953 in zwart wit is en over Nederland gaat en die van nu in kleur uit Bangladesh komt,  de plaatjes zijn troosteloos en de dreiging van het water haast voelbaar.

Bij de collectie op 3 februari de volgende toelichting:

Water staat Bengalen aan de lippen Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere wereld diaconale projecten.

Geef in de collecte in de Gereformeerde Kerk op 2 februari of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh

Namens ZWO van harte aanbevolen!

Diederik van Donk

 

 

Naar aanleiding van de morgendienst van 20 januari

De (geredigeerde) versie van de ‘preek’ van ds. Bos van de dienst van zondagmorgen 20 januari staat vanaf vrijdag 25
januari op de website. Wie thuis of met vrienden en bekenden door wil praten, kan dat doen aan de hand van de vraag in hoeverre u de elementen van het proces van secularisatie herkent en hoe u daar mee omgaat:

 • de afname van gelovige praktijken zoals bidden en Bijbel-lezen
 • de terugloop van betrokkenheid bij de geloofsge-meenschap
 • de afname van het besef van Gods aanwezig-heid in het hier en nu.

Ga naar het artikel

Reacties kunnen gestuurd worden naar het mailadres van ds. Bos (reinbos@xs4all.nl).

R. Bos

Kerstmarkt 2018 een terugblik

Tijdens de kerstmarkt is er ook een klein filmpje gemaakt met een impressie van de markt, van begin tot eind.

 

Ontwikkelingen jongerenbeleid

Inmiddels heeft iedereen er al op verschillende plekken over kunnen lezen/horen: onze zoektocht naar een passend jongerenbeleid. Waarom? We hebben immers een ruim aanbod voor zowel kinderen als jongeren tot en met 18 jaar. Toch zien we een forse terugloop in actieve betrokkenheid van jongeren binnen onze gemeente. Daarnaast constateerden we dat een structureel aanbod voor de échte starters (die het jeugdwerk achter zich hebben gelaten, zijn gaan studeren of hun eerste echte baan hebben) er niet is. We horen om ons heen dat jongeren niet meer geloven in God en dat Jezus hen niet zoveel zegt…

Het afgelopen jaar hebben we, onder begeleiding van jongerenwerker Gert Schouten van JOP (Jong Protestante Kerk Nederland), veel met elkaar nagedacht. We zijn terug gegaan naar de kern: wat willen wij nu eigenlijk voor de jongeren? Waarom vinden wij het zo belangrijk dat zij betrokken blijven bij een kerkgemeenschap en wat willen wij hierin bieden? Maar vooral ook: wat hebben jongeren ons te bieden? We werden uitgedaagd om in een krachtige zin samen te vatten waarom we willen investeren in jeugd. Het volgende is hier uitgekomen: ‘Wij willen dat jongeren ervaringen opdoen met wat een zinvol leven met Jezus Christus is.’

De uitkomst van die gesprekken hebben wij gepresenteerd tijdens de gemeenteavond. Dit vonden we best spannend, want we hadden geen plan dat ‘af’ was. Toch wilden we onze gedachten graag met iedereen delen, temeer omdat dit het moment is waarop we willen kijken hoe we een breder draagvlak kunnen creëren om het plan verder uit te werken. Met andere woorden: we willen met ouders, jongeren en mensen die bereid zijn om te investeren in onze jongeren het plan verder concreet maken.

Tijdens de gemeenteavond hebben we uitgelegd ‘hoe’ we willen bereiken dat jongeren ervaringen opdoen met wat een zinvol leven met Jezus is. We willen gaan investeren in:

 • Verbinding tussen generaties;
 • Verbinding tussen thuis en kerk;
 • Verbinding tussen geloof en leven, en;

Hierop waren er veel vragen/opmerkingen. Hier zijn we blij mee, want het laat zien dat dit onderwerp leeft én geeft ons inzicht in hoe de boodschap is overgekomen. Een aantal reacties:

 • Is er voldoende aandacht voor de binding tussen de jongeren onderling?;
 • Laat je leiden door de Geest van God en de inhoud van de bijbel bij het toerusten van jongeren om hun geloof vast te kunnen houden;
 • Neem jongeren mee in het concreet maken van het plan en bepaal samen met hen de stappen;
 • Bewaar en bewaak de activiteiten t.a.v. de jeugd die er al zijn en goed lopen;
 • Rust jongeren, ouders en grootouders toe voor intergenerationele geloofsgesprekken.

Met de input en vragen die er tijdens de gemeenteavond gedeeld zijn gaan we verder. De volgende stap is de dienst die voor de ochtenddienst van 20 januari op de agenda staat. Deze dienst zal o.a. achtergronden en inzicht geven waarom het nodig is om mogelijk andere wegen in te slaan.  We hopen dat dit verbindend zal werken en dat mensen geïnspireerd en gemotiveerd zullen raken om hun schouders eronder te zetten, want: we hebben jongeren, ouders en ouderen nodig (de hele gemeente dus) om verder te gaan en de invulling van het plan concreet te maken!

Aan jullie de vraag of jullie voor jezelf na willen denken wat jouw of uw bijdrage zou kunnen zijn bij het verder concretiseren van een plan dat past bij onze jongeren, bij de identiteit van onze gemeente in de samenleving waarin wij leven. Dit plan kan namelijk alleen slagen als we er met elkaar de schouders onderzetten. Zo kunnen we uitdrukking geven aan ons geloof: door samen te werken, naar elkaar te luisteren en ons in te zetten voor de ander… zo kunnen we ervaren wat een zinvol leven met Jezus Christus is!

Mocht je vragen hebben en/of mee wil willen denken/doen: laat het ons weten!

Hartelijke groet,

Liesbeth van Musscher, Bram Remmelzwaal, Marco Moltmaker, Gerdien van Grootheest, Dick Boekema en Rein Bos

Actie Kerkbalans 2019

“Geef voor je Kerk" is het thema van de Actie Kerkbalans dit jaar 2019.

Een nieuw jaar, een nieuw begin, ook weer voor de Actie Kerkbalans. We vinden het geweldig dat u vorig jaar als gemeente extra hebt bijgedragen aan onze mooie kerk. Uiteraard hopen we dat we ook dit jaar weer op u kunnen rekenen.

Dit is uw kerk, hier kunt u altijd terecht, het is een plaats om God te zoeken, een plek om Hem en elkaar te ontmoeten. Ook vinden er allerlei activiteiten plaats waar beleving in wordt gevonden, rust wordt geboden, verbondenheid wordt ervaren en vriendschappen ontstaan.

De kerk verbindt

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden.

 

De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en - door ons - aan de wereld waarin wij leven.

 

Geeft u om uw kerk? Geef voor uw Kerk!

Uw kerk als waardevolle plek willen we graag ook in 2019 weer goed laten functioneren. Daarvoor doen we opnieuw een beroep op u. U maakt als lid deel uit van een veelkleurige gemeenschap, waar u altijd terecht kunt, ongeacht of u er regelmatig of af en toe komt, een gemeenschap waar iedereen welkom is.

U kunt via deze Actie Kerkbalans ook geld geven aan de diaconie. De letterlijke betekenis van het woord is ‘dienen’. Binnen onze kerk wordt het woord ook gebruikt voor de organisatie die, waar nodig, hulp aan gemeenteleden biedt en organisaties financieel steunt, die zich plaatselijk, regionaal (bijv. Voedselbank), landelijk of wereldwijd inzetten. De diaconie doet dit met geld dat ingezameld wordt via collectes in de kerkdiensten en via deze Actie Kerkbalans. Op deze manier kan de diaconie veel verzoeken honoreren waar hulp dringend nodig is.

Geef voor uw kerk, zodat uw kerk kan geven aan anderen

Tijdens Actie Kerkbalans 2019 wordt door dertig vrijwilligers geld (toezegging) opgehaald voor onze kerk. Veel geld dat echt nodig is om onze kerk een actieve geloofsgemeenschap te laten zijn. In de Actie Kerkbalans wordt ongeveer 75% van de begroting opgehaald.

Wij vragen u, indien mogelijk, uw bijdrage te verhogen waardoor inkomsten en uitgaven meer in balans komen met elkaar.

Periodieke gift

Zoals u weet, helpt de Belastingdienst een handje mee. Uw giften aan onze kerk kunt u onder voorwaarde in aftrek brengen bij uw aangifte inkomstenbelasting. Meestal is er dan een drempel op de aftrek van toepassing. Maar het kan ook anders.

Ga naar de website van de kerk en dan naar Coll. Kerkrentmeesters en daar vindt u meer over de Periodieke gift.

Collectes in de kerk

Het ontgaat niemand. Tijdens een kerkdienst, tegen het einde, wordt er gecollecteerd.

Soms ook nog eens bij de uitgang ivm extra aandacht voor bv rampen in de wereld.

Collectes voor ZWO en Diaconie zijn in het algemeen wel bekend en de mensen die zich daarvoor inzetten zitten bij ons in de kerk.

Daarnaast zijn er bekende collectes voor ons eigen plaatselijke kerkenwerk, denk maar aan bloemenfonds, jeugdwerk, seniorenpastoraat enz.

Maar er zijn ook wel eens collectes die hulp bieden aan activiteiten die de landelijke PKN voor zijn rekening neemt. Het is goed als ook voor die collectes wat meer bekendheid komt, vond ook het College van Kerkrentmeesters en gaf ondergetekende “opdracht” dat wat meer en vaker voor het voetlicht te brengen.

Dus bij deze aankondiging nummer 1 - 2019  voor deze Samenspelperiode.

 

20 januari: Collecte Oecumene.

Migratie verbindt kerken wereldwijd

Door migratie ontstaan overal ter wereld nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken, vaak op onverwachte plekken. Denk nog maar eens aan de Nederlanders die in het verleden in grote getale naar Amerika, Canada, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland vertrokken. We zijn daarmee vertrouwd geraakt en vinden dat ook vrij normaal.

Nu zijn de ontwikkelingen anders.

Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika, die na een studie of tijdelijke baan besluiten in Marokko te blijven. En, kerken in de Arabische golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië.

Migratie verbindt kerken wereldwijd.

In Nederland zijn er ruim 1200 interculturele kerken, zoals we deze kerken zijn gaan noemen. De Protestantse Kerk zet zich in om allerlei contacten tussen autochtone Nederlandse kerken en die kerken, te bevorderen.

Ook maakt de Protestantse kerk materiaal voor het lezen van de Bijbel in multiculturele groepen. Wanneer je een bijbeltekst leest vanuit diverse culturele invalshoeken, dan kan dat een enorme verrijking zijn. Maar, het is door taal- en cultuurverschillen niet altijd makkelijk.

De Protestantse kerk ondersteunt multiculturele groepen die samen bijbellezen met advies en materialen.

Van harte aanbevolen.    Doet u mee?

 

Wordt vervolgd.

Jan Braaksma, penningmeester CvK.