NBG: Jaar met veel aandacht voor de Bijbel

2021 was voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) het jaar van de NBV21, zo blijkt uit het jaarverslag. De ruime aandacht hiervoor in Nederland en Vlaanderen laat volgens het NBG zien dat de Bijbel nog steeds gezien wordt als een belangrijk boek.
Op 13 oktober werd de NBV21, de Bijbel voor de 21e eeuw, aangeboden aan NBG-beschermheer koning Willem-Alexander. Het feestelijke samenzijn [op die dag] demonstreerde dat de Bijbel de bron is die alle kerkgemeenschappen verbindt, en hoe relevant dit boek is voor de samenleving als geheel, schrijven directeur Rieuwerd Buitenwerf en voorzitter Karin van den Broeke. De positieve reacties in de media, in kerken en van vele Bijbellezers lieten zien dat het doel, een nieuwe vertaling voor iedereen, met de NBV21 bereikt is.

Interview met Wilma Troost over Bijbel Basics:

‘Ik mag een boodschap van hoop en liefde delen met de volgende generatie’ 
‘Kinderen gaan Bijbelverhalen beter begrijpen als ze zich kunnen verplaatsen in de tijd waar het verhaal over gaat. In Bijbel Basics worden die verhalen vaak verteld vanuit de belevingswereld van een kind van toen. Daardoor worden ze heel herkenbaar voor kinderen van nu!’
Aan het woord is Wilma Troost. Ze is kerkelijk werker voor het kinderwerk in de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle. Ze is getrouwd, moeder van drie kinderen en werkte eerder in het basisonderwijs. Samen met meer dan 150 ouders organiseert zij de activiteiten voor de ruim 1.000 kinderen (!) in deze kerk. Ze heeft als kinderwerker ervaring met kinderen in alle leeftijdsgroepen en doet nu vooral de coördinatie.
De kinderwerkers gebruiken de kindernevendienstmethode Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Ze merken hoe goed het werkt dat in deze methode de verhalen voor de jongsten vaak vanuit kinderperspectief verteld worden. Ook de originele verwerkingsvormen, de inspirerende invalshoeken en de proefjes worden gewaardeerd: ‘Het blijft allemaal beter hangen bij de kinderen.’ 

Ik wil straks even helemaal niets aan mijn hoofd hebben

Door Alain Verheij
Straks, in de vakantie, wil ik even helemaal niets hoeven doen. Daarom moet ik nu – tussen Pinksteren en de zomervakantie – nóg harder rennen. Zo’n eindsprint trekt, schat ik, de helft van alle mensen in ons land. Hoe houden we dat vol?
De tijd tussen Pinksteren en de zomervakantie is voor veel mensen druk. De school van je eventuele kinderen, de leiding van je bedrijf, je sport- en hobbyverenigingen en natuurlijk de kerk organiseren precies in deze junimaand nog afscheidsborrels en lunches en ontbijtjes en avonden en uitjes, terwijl het werk ook gewoon nog veel van je eist. Je probeert je laatste deadlines nog te halen voordat je de deur achter je dichttrekt. Want in de zomermaanden zitten je collega’s nooit allemaal tegelijk op hun plek en is samenwerken lastiger. Daarnaast zijn er altijd weer mensen die je willen verleiden om nu alvast naar het volgende seizoen te kijken. Want leuk hoor, die weekjes vrij, maar wat gaan we daarná eigenlijk produceren?
Het gehele verhaal is verder te lezen via: https://debijbel.nl/bericht/ik-wil-straks-even-helemaal-niets-aan-mijn-hoofd-hebben

Loading