Intussen had de Gemeente haar naam aangepast aan die van de meeste zusterkerken in ons land en heette voortaan de Chr. Gereformeerde Kerk.

Het oude kerkje aan de Engweg was verkocht en daarna verbouwd tot weeshuis.

In 1886 was er opnieuw een groep Gereformeerden uit de Ned. Hervormde kerk getreden, de zogenaamde Dolerenden, die zich Nederduits Gereformeerde Kerk noemden.

Loading