De doop is in de Protestantse Kerk een sacrament, een heilige handeling. Daarom mag alleen een predikant, die via zijn ambt verbonden is aan de kerk, dopen.

Dopen gebeurt altijd met water als symbool voor de hoogte- en dieptepunten in een mensenleven. Mensen kunnen opbloeien, maar ook kopje onder gaan in het leven. Of het nu goed of mis gaat, de naam van elk mensenkind is geborgen in de palm van Gods hand.

Loading