Het drukwerk wordt verzorgd door J.A. Enserink (Steven Kraaijstraat 27, tel. 354105) en J. Veeningen (Mennestraat 21, tel. 356612). Materiaal voor drukwerk dient minimaal 5 dagen voor de gewenste afleveringsdatum aangeleverd te zijn. Het materiaal kan aangeleverd worden per e-mail: of op het huisadres bezorgd worden bij bovengenoemde personen.

E-mail: kerkdrukkers@gkputten.nl.

Loading