Aan het verjaringsfonds dragen leden van de kerk bij door middel van een gift op of omstreeks hun verjaardag. Een aantal dames stelt zich beschikbaar om deze bijdragen in te zamelen. Het fonds financiert in het algemeen voorzieningen, waarvoor geen andere middelen beschikbaar zijn.

Organisatie: Mevr. T. Beukema-te Velde, Harderwijkerstraat 42A, tel. 356098

Loading