Het team kerkmusici is als volgt samengesteld:

Team coördinator: Marten Kamminga
Leden: Bert-Jan Velten
Corine Stronkhorst
Martin van der Klis
Ed Kiel
Bas Tijssen

Het team stelt zich ten doel bij de beoefening van kerkmuziek en zang zoveel mogelijk gemeenteleden (jong en oud) te betrekken.

Op gezette tijden wordt de medewerking gevraagd van gemeenteleden die een muziekinstrument bespelen.

Regelmatig wordt er ook een zanggroep ingeschakeld.

De nadruk ligt erop de liturgie te verlevendigen en de beleving ervan te intensiveren.

Loading