SamenSpel is het maandelijkse kerkblad van de Gereformeerde Kerk, dat tot doel heeft informatie te geven over hetgeen er in en m.b.t. de kerkelijke gemeente gebeurt (nieuws) en aan gedachten leeft (achtergrondinformatie, beschouwende artikelen, commentaar), om samen-kerk-zijn meer inhoud te geven.

De redactie bestaat uit de volgende personen:

Fernando Livestro
Marga Streefkerk
Herman Jansen
Marieke Michielsen
Kees Groeneveld

Ons e-mailadres is: samenspel@gkputten.nl

Kopie aanleveren

Kopij dient u uiterlijk op de inleverdatum voor 18.00 uur in te leveren via email of bij één van de redactieadressen.

Kopij graag max 1,5 pagina a5 (+/-550 woorden). de redactie behoudt zich het recht voor om kopij te bewerken.

Bezorging

Ontvangt u SamenSpel in papieren vorm en ondervindt u problemen met de bezorging van SamenSpel, dan kunt u dit kenbaar maken bij het kerkelijk bureau via het e-mailadres kerkelijkbureau@gkputten.nl

SamenSpel digitaal

SamenSpel is ook digitaal te ontvangen. Wilt u daar gebruik van maken stuur dan een email naar kerkelijkbureau@gkputten.nl. U ontvangt dan geen papieren SamenSpel.

Loading