Mensen vragen vaker om een rouwdienst met een persoonlijk karakter. Onze predikanten zijn zich bewust van hun rol in de psychologische ondersteuning van mensen en zijn daarom actief betrokken in het helpen van nabestaanden met de rouwverwerking.

Meer weten?

Melding van overlijden wordt in eerste instantie bij de wijkpredikant gedaan.

In onderling overleg wordt er dan een gelegenheid bepaald.

Loading