Een doopdienst vindt in onze kerk over het algemeen plaats op zondagmorgen in het midden van de gemeente. Bij aanvang van de dienst lopen de doopouders met hun te dopen kind samen met de predikant de kerk binnen. Zo wordt zichtbaar dat de dopeling er niet alleen voorstaat, maar wordt opgenomen in een gemeenschap van mensen die proberen Jezus te volgen.

De doopplechtigheid vindt plaats in het eerste gedeelte van de dienst. Daarna is er gelegenheid het doopkind naar de oppas te brengen.

Loading