Een dopeling wordt na de doopviering ingeschreven als lid van de kerk. Als je als ouders je kind wilt laten dopen moet in ieder geval één van de ouders lid zijn of worden van de kerk. Het komt ook voor dat één ouder zijn of haar kind wil laten dopen, en de andere ouder dat respecteert. De predikant kan dan de doopvragen die in de dienst aan de ouders worden gesteld aanpassen.

Meer weten?

Aanvragen voor de Doop worden in eerste instantie bij de wijkpredikant gedaan.

In onderling overleg wordt er dan een gelegenheid bepaald.

Loading