Binnen onze gemeente besteden de predikanten ruim aandacht aan educatie rondom het avondmaal voor ouders van gezinnen met jonge kinderen.

In de morgendiensten worden de kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan het avondmaal. De keuze voor de manier om als gezin deel te nemen ligt bij het gezin zelf. De kinderen die nog niet mogen of kunnen deelnemen aan het avondmaal kunnen meegaan met hun ouders in de rondgang. Zij houden de armen langs het lichaam en ontvangen in plaats van brood en wijn een zegen in de vorm van een hand op het hoofd of de schouders met de woorden; ‘de vrede van de Heer’.

Loading