Om tijdens deze coronatijd toch kerkdiensten met gemeenteleden te kunnen organiseren hebben we een aantal maatregelen moeten nemen.
De uitgangspunten daarbij zijn de volgende:

 • De bijeenkomsten zijn ingericht volgens de richtlijnen van onze overheid.
 • We houden te allen tijd anderhalve meter afstand.
 • Hebt u of iemand in uw huishouden corona gerelateerde klachten dan blijft U thuis.
 • Vanwege de registratie bent U welkom na aanmelding en uitnodiging.

Uitnodigingsbeleid

Het uitnodigen van gemeenteleden voor de diensten gaat door middel van een registratie via de mail. Er is een speciaal mailaccount aangemaakt: ikkomgraagnaardekerk@gmail.com

Als u een dienst wilt bij wonen stuurt u een mail naar bovenstaand mailaccount

In eerste instantie wordt daarbij voorrang gegeven aan mensen die moeite hebben om de diensten digitaal te volgen. Zij kunnen zich op maandag en dinsdag voor de zondag aanmelden. Op woensdag wordt geïnventariseerd hoeveel mensen zich hebben aangemeld. Vanaf donderdag voor de dienst zijn ook anderen in de gelegenheid zich te melden.

U ontvangt een bevestiging als u welkom bent in de dienst.

Bij overtekening van het vooraf afgesproken aantal personen geldt een toelating op basis van eerste aanmelding.

Routing tijdens de kerkdiensten

In de periode van beperkt kerkbezoek is de kerkzaal uitsluitend via de hoofdingang bereikbaar.

Bezoekers worden door gastvrouwen/gastheren (coördinatoren) links en rechts de kerk ingeleid. De kerk wordt vanaf de voorste rijen gevuld. Bij het verlaten van de kerk wordt gebruik gemaakt van dezelfde route, beginnend bij de laatste rijen.

De zijdeuren zijn gesloten.

Binnenkomst van kerk en kerkzaal

 • Mensen die een bevestigingsmail hebben ontvangen worden verwacht uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de dienst bij de hoofdingang aan de Achterstraat.
 • De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
 • Desinfecterende middelen staan bij de ingang beschikbaar.
 • Er is geen mogelijkheid om van de garderobe gebruik te maken.
 • De beschikbare plaatsen in de kerk zijn zichtbaar doordat de rijen die niet worden gebruikt zijn afgesloten met behulp van een afsluithulpmiddel.
 • De plaatsen worden toegewezen door een coördinator.
 • Er is een looproute waardoor mensen links de banken ingaan en aansluiten tot aan het eind van de bank, rekening houdend met de 1,5 meter.

Verlaten van de kerk

 • Bij het verlaten van de kerk verlaat men de banken via de dezelfde route als men is gekomen, beginnend bij de laatste rijen.
 • Coördinatoren in de kerk zien er op toe dat dit ordelijk en zonder oponthoud gebeurt.
Routering kerkzaal in coronatijd

Collecteren

De collecte vindt digitaal plaats via de Givt-App.

Gebruik van kerkplein en ontvangsthal

Aangeven zal worden dat kerkgangers direct de kerkzaal binnengaan en niet buiten op het plein of in de ontvangsthal (sociaal) groeperen. Op het plein en in de kerk wordt erop toegezien dat men de 1,5 meter aanhoudt.

Garderobe

Van de garderobe kan geen gebruik worden gemaakt. Jassen en paraplu’s gaan mee de kerk in.

Parkeren

Parkeerruimte voor auto’s is beschikbaar achter en voor het kerkgebouw.

In de hal bij de ontmoetingsruimte bij de zijingang is er ruimte voor eventuele rollators en/of rolstoelen.

Toiletgebruik

Toiletten zijn aanwezig in de hal van de ontmoetingsruimte van het kerkgebouw aan de achterkant, bereikbaar via de zijingang. Toiletgebruik wordt bij uitzondering toegestaan. Niet meer dan 1 persoon tegelijk. Er is een afsluiting aangebracht bij de toegang tot de hal van het toilet.

In de toiletruimte zijn hygiënemiddelen aanwezig. Ieder wordt geacht na gebruik van het toilet deze middelen te gebruiken.

Loading