Jaarlijks, in de maand januari, doet ook onze kerk mee met de landelijke georganiseerde Actie Kerkbalans. Primair doel is het verwerven van toezeggingen voor de ‘Vaste Vrijwillige Bijdrage’ t.b.v. de kerk om de uitgaven voor predikanten, gebouwen, energie en activiteiten te dekken. Daarnaast is het in onze plaatselijke kerk al sinds jaar en dag gebruikelijk, dat tegelijkertijd toezeggingen worden gevraagd voor een vaste vrijwillige bijdrage aan de Diaconie, bedoeld om uitgaven voor plaatselijk, landelijk en wereldwijd diaconaat te dekken. 

Details over de actie vindt u in de brief en de folder, die bij de actie worden verspreid. 

 

Mocht u tussentijds een bijdrage willen doen, dan kan dit uiteraard altijd. Het bankrekeningnummer is: NL40 RABO 0354 2553 63 t.n.v. Gereformeerde Kerk Putten of via QR-code:

Rechtstreeks aan de Diaconie kan ook: NL05 RABO 0354 2216 55 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Putten. 

Giften zijn aftrekbaar voor bij de belastingaangifte. Met een ‘Periodieke Overeenkomst’ geldt er geen drempel voor de aftrek. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij: Berend van de Mheen, voorzitter College van Kerkrentmeesters, email: voorzitter.cvk@gkputten.nl tel. 06-5537 3417 

maart 2023 

 

Loading