“Geef vandaag voor de Kerk van morgen!” is het thema van de Actie Kerkbalans dit jaar 2021.

Een nieuw jaar, een nieuw begin, ook weer voor de Actie Kerkbalans. We vinden het geweldig dat u vorig jaar als gemeente extra hebt bijgedragen aan onze mooie Kerk. Uiteraard hopen wij dat we ook dit jaar weer op u mogen rekenen.

De Kerk verbindt

Zoals ieder jaar vragen wij in de Actie Kerkbalans uw bijdrage voor de uitgaven die wij doen voor de Kerk en voor de bijdrage die de Diaconie doet aan projecten die onze steun nodig hebben.

In deze coronatijd is dat niet anders. Natuurlijk realiseren wij ons dat dat vragen oproept. Immers u bent het afgelopen halfjaar niet of nauwelijks in de kerk geweest.

  • Moeten daar dan toch kosten voor worden gemaakt?
  • Hoe gaat het verder met de kerk?
  • Welke activiteiten worden er volgend jaar ontplooid?
  • etc.

Allemaal terechte vragen waar we als kerkenraad over nadenken en waar we ook uw hulp bij nodig hebben. Door de eeuwen heen heeft de kerk allerlei stormen doorstaan en is overeind gebleven omdat mensen zoals u en ik er in zijn blijven geloven. Blijven geloven dat er een kracht is, groter dan corona, die ons bijeen houdt. De kerk is daar een symbool van!

Willen wij deze periode overleven dan moet die kerk, ook na deze coronaperiode, blijven bestaan. Daar geloven wij in.

Gelooft u dat ook? Draag dan uw steentje daar aan bij.

Daarom vragen wij u: Blijft u ons steunen!                    

 Adri en Jac (vz Kerkenraad)

Samen Kerk zijn

Door de pandemie was er vorig jaar veel anders dan anders. In 2020 hadden we als gemeente het jaarthema “Het goede leven, groeien en bloeien in Gods licht”.

Een tegenstrijdig motto als alles zo anders is. Elkaar ontmoeten in de kerk zit er niet in en hier verlangen we allemaal naar terug. Een mooi moment van 2020 was de tulpen die we uitdeelden in de eerste golf.

Laten we hopen dat als de tulpen in het voorjaar weer bloeien, wij elkaar weer kunnen en mogen ontmoeten en zo kunnen groeien en bloeien in Gods licht

Omdat het om mensen gaat                     

De Diaconie en de ZWO van onze kerk proberen, geïnspireerd door het voorbeeld van Christus, een open oog te hebben en een luisterend oor te zijn voor mensen in de knel, dichtbij en ver weg.

Binnen onze gemeente hebben we aandacht voor de mensen die het zeker in coronatijd moeilijk hebben. Zo verzorgen we kerstattenties, de actie amaryllis en individuele (financiële) ondersteuning.

Ook helpen we organisaties als hospices, voedselbank Harderwijk, dag- en crisisopvang, dak- en thuislozenopvang, vluchtelingenwerk, inloophuizen en verslavingszorg.

Ver weg ondersteunen we via ZWO projecten. Soms worden die aanbevolen door Kerk in Actie.

En verder zijn het ook projecten van enkele gemeenteleden die zich inzetten voor kinderen en volwassenen in het buitenland. Onze begroting voor al deze projecten voor 2021 in totaal is € 53.950

Geef aan verbinding
geef aan Kerkbalans

Onze gemeente staat in 2021 weer voor een uitdagende begroting. Dit heeft voor een groot deel te maken met de onzekere tijd, waarin we op dit moment leven.

Wij voorzien voor 2021 een veel lagere opbrengst van collectegelden. Tevens zullen de huuropbrengsten van het kerkgebouw door verhuur aan derden veel lager uitvallen.

Tenslotte zullen de afdrachten aan de PKN betreffende traktementen van de predikanten hoger zijn.

Om dit alles te kunnen bekostigen vragen wij u uw bijdrage met 5% te verhogen. Hierdoor komen inkomsten en uitgaven meer in balans.

In de Actie Kerkbalans wordt ongeveer 75% van de begroting opgehaald.

Onze Kerk

De Gereformeerde Kerk van Putten wil een open, gastvrije en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, met de Bijbel als bron en norm voor geloof en leven.

Gereformeerde Kerk Putten (PKN)
Achterstraat 39
3882 AE Putten
E-mailadres: scriba@gkputten.nl

Rabobank rek.nr. NL40 RABO 0354 2553 63
t.n.v. Geref. kerk te Putten
KvK-nummer van de Kerk: 76438090
KvK-nummer van de Diaconie: 76438120

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug.

U leest hier alles over op de website van de kerk of op www.kerkbalans.nl

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan!

Corona maatregelen voor het ontvangen van de antwoord enveloppen

Gezien de maatregelen rondom Corona is het niet mogelijk om de brieven op te laten halen, dit in tegenstelling wat er op onze brief staat. Deze brieven waren al gereed en aangezien we onze financiën en milieu willen sparen, hebben we ze niet opnieuw opgesteld.

Om de portokosten te beperken, hebben wij ervoor gekozen om verschillende inleverpunten beschikbaar te stellen. U kunt daar uw envelop met uw antwoordstrook deponeren.

  • Gereformeerde kerk Kerk, Achterstraat 39 te Putten
  • Ria Buijse, Stationsstraat 68A te Putten
  • Paul de Haan, Potgieterstraat 55 te Putten
  • Mathijs Suidman, Heuvellaan 2a te Putten
  • Margriet vd Pol, Watervalweg 173 te Ermelo

Mocht dit niet lukken, wilt u de envelop dan gefrankeerd opsturen naar onze kerk. Als u toch graag wilt dat uw envelop opgehaald wordt, kunt u contact opnemen met Henk Rustenhoven (0341-356551 of ruste65@hetnet.nl). U kunt ook uw antwoordformulier inscannen en mailen naar adm.pkn.gk.putten@gmail.com

Deze laatste optie kost onze administrateurs extra tijd met invoeren, het afgeven bij een van de inleverpunten heeft onze voorkeur.

Wij verzoeken u om dit voor 5 februari as te doen. 

 306 total views,  1 views today