Er bestaat gelegenheid voor langdurig zieken en bejaarden om aansluiting op de kerktelefoon te krijgen. Inlichtingen, o.a. over de daaraan verbonden kosten, worden verstrekt door het College van Kerkrentmeesters, p.a. Berend van de Mheen, Tel: 06-55373417 of facilitair@gkputten.nl.

Ook zijn de kerkdiensten te volgen via internet: gkputten.nl

Loading