Als stuurgroep Groene Kerk activeren wij de gemeente om milieubewuster / duurzamer / verantwoorder om te gaan met Gods Schepping door groene tips te geven, bijeenkomsten te organiseren en de kerk te adviseren bij “duurzame” beslissingen . Bijvoorbeeld door activiteiten te (helpen) organiseren of door gemeenteleden te inspireren met groene initiatieven / keuzes. Zo organiseren wij bijvoorbeeld excursies over natuurinclusieve landbouw, denken we mee in het verduurzamen van (de omgeving van) het kerkgebouw, beleggen wij informatieavonden, kledingruilbeurzen, etc.

Onze stuurgroep bestaat momenteel uit:
Marette Zwamborn
Rinus Blankestijn
Jac. Meter
Mariëtte van Amstel
Hanneke van de Pol,

Wij zijn nog op zoek naar actieve nieuwe leden, dus als jij / u deel wilt nemen aan de stuurgroep dan nodigen we je/u van harte uit.

Vragen of opmerkingen kunnen gemaild worden naar groenekerk@gkputten.nl of spreek een van ons gewoon even aan.

Loading