Op de zondag na het overlijden wordt binnen onze gemeente stilgestaan bij dit overlijden. Dat wil zeggen dat de naam van de overledene wordt genoemd en er nog iets over hem of haar wordt gezegd en er gezamenlijk een psalm/lied wordt gezongen. Daarnaast wordt een witte steen met de naam en geboorte- en overlijdensdatum in een mand gelegd.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden alle namen van overleden gemeenteleden nogmaals genoemd, is er gelegenheid een kaars aan te steken en kan de steen door de familie worden meegenomen.

Loading