In de nacht voordat Jezus stierf, had Hij nog eenmaal een maaltijd met zijn discipelen. Met de viering van het Heilig Avondmaal herdenkt de gemeente het lijden en sterven van Jezus Christus. Hij heeft het Heilig Avondmaal zelf ingesteld met de woorden “doe dit tot Mijn gedachtenis”. De maaltijd, het eten van het brood en drinken van de wijn, verbindt de gemeenteleden met God en met elkaar. Met het heilig Avondmaal belijdt de gemeente dat Jezus Christus vrijwillig en uit liefde voor onze zonden is gestorven.

Het Heilig Avondmaal wordt op zes zondagen in het jaar gevierd in beide diensten.

In de morgendiensten wordt de bediening afwisselend lopend of in de kerkbanken uitgevoerd.

Er zijn ook vieringen in De Schauw waaraan men deel kan nemen.

Loading