Vanaf 25 mei 2018, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf die datum gelijk. Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

Voor Gereformeerde Kerk (PKN) te Putten is ook een Privacyverklaring opgesteld.

Zie bijlage. 180517-Privacystatement-Ger.-Kerk-te-Putten.pdf

Loading