GEEF LICHT AAN DE KINDEREN IN MOLDAVIË

Moldavië is het armste land van Europa. Er heerst grote werkloosheid en alcoholisme is een groot probleem. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland. Kinderen blijven alleen achter en zijn op zichzelf aangewezen. Ze krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. In het dagcentrum van partnerorganisatie Bethania krijgen deze kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een goede maaltijd en psychosociale begeleiding.

In het dagcentrum van Bethania kunnen deze kwetsbare kinderen even gewoon kind zijn.

Iedere dag zijn er sport- en buitenactiviteiten en de verjaardagen van de kinderen worden met elkaar gevierd. In de schoolvakantie worden zomerkampen georganiseerd. Door middel van educatie en recreatie wil Bethania de emotionele, fysieke en sociale groei van de kinderen bevorderen. Dit is heel belangrijk, want veel van de kinderen hebben achterstanden door hun thuissituatie.

 

WE MOETEN KINDEREN LATEN WETEN DAT ER VAN ZE GEHOUDEN WORDT. NIET DOOR WOORDEN, MAAR DOOR DADEN!

 

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/opvangmoldavië .

De Diaconie en ZWO bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Loading