Het College van Kerkrentmeesters is de afgelopen weken bezig geweest met het verwerken van uw toezeggingen . Voor de kerk stond op de begroting van 2010 een bedrag van 235.000 euro. Op dit moment is de stand net over de 233.000 euro en daar zijn wij erg blij mee. Er zijn namelijk nog iets meer dan 150 leden die nog niet gereageerd hebben of een toezegging hebben gedaan. Mocht de envelop van de actie Kerkbalans door omstandigheden niet bij u zijn opgehaald, doe hem in de collectezak of bij mij door de brievenbus. Het college verwacht dat het zeker het begrote bedrag zal halen en wellicht nog wel wat hoger. Wij kunnen elkaar dus wel feliciteren met dit mooie resultaat. Ook de andere fondsen, diaconie, werelddiaconaat, kerk naar buiten en zending hebben ongeveer dezelfde toezeggingen voor 2010 als vorig jaar.
Fijn te vermelden dat er voor het orgelfonds al 1500 euro is gestort. Wellicht brengt u dat op een idee.
Nogmaals dank voor uw bijdragen die het mogelijk maken met elkaar Kerk van onze Heer te zijn .
Ook kan ik u nog melden dat de rapporten over het noodzakelijke onderhoud van de pastorieën en de kerk- met name de achtergevel- bij het College zijn binnen gekomen. In de vergadering van april worden zij besproken en ook toegelicht door de kerkmeester Renger Guliker, de architecten Drost en Johan Grift.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Aad van Sluis