Kerk: aan te vragen bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters: A.J.Luijt, Heuvellaan 9, tel. 355536 of A.K. Staal, Driestweg 1a, tel. 843312 of mobiel 0627042015 Kerkelijke lokalen: aan te vragen bij de koster, H.E. Vijge, tel. 358574.