In 1908 besloot een grote meerderheid van deze groep echter om binnen de Gereformeerde Kerken terug te keren. Zij boden hun kerkgebouw aan de Achterstraat als gezamenlijke kerk aan, zodat sinds die tijd deze kerk de Gereformeerde Kerk heet.

Het veel kleinere kerkgebouw aan de Dorpsstraat, dat sedert 1874 als Geref. Kerk had dienst gedaan, werd verkocht aan Ds. v.d. Zanden en zijn volgelingen, die zo de Chr. Gereformeerde Kerk hebben voortgezet.

Loading