Beste gemeenteleden,

De kerkenraad nodigt u hierbij graag uit voor een gemeente informatie avond op 31 oktober. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom, het programma begint om 20.00 uur.

De volgende onderwerpen staan op het programma:

  1. ”In vuur en vlam”: op 6 oktober heeft de kerkenraad de concrete plannen en suggesties van de werkgroep In Vuur en Vlam besproken en goedgekeurd. Graag informeert de werkgroep u hier over en vertelt zij hoe u mee kan doen (zie ook info van de werkgroep).
  2. Ook heeft de kerkenraad de taakverdeling tussen de beide predikanten goedgekeurd. Dit heeft gevolgen voor de wijkverdeling. Hoe ziet dit eruit? De predikanten praten u bij en beantwoorden uw vragen.
  3. De Diaconie heeft de speerpunten in haar programma voor het komende jaar uitgewerkt. De diakenen informeren u hierover en geven daarbij aan hoe u hen kunt helpen.
  4. De organisatie van het kerkbestuur is gewijzigd. Er is voortaan sprake van één kerkenraad. Wat was de aanleiding? De kerkenraad licht deze beslissing toe.
  5. Terugblik op ons startweekend van 17 en 18 september. Hoe heeft u het beleefd? Heeft u iets gemist? We horen het graag van u.

En natuurlijk is er uitgebreid gelegenheid om uw vragen te stellen aan de kerkenraad.

Deze avond is een vervolg op die van 24 augustus jl. en heeft hetzelfde karakter. De nadruk ligt op informatie uitwisselen. Er wordt u geen toestemming gevraagd voor welk onderwerp dan ook.

Voor meer informatie verwijs ik u naar Samenspel.

We hopen u op 31 oktober te mogen begroeten.

Namens de kerkenraad,

Bert van de Pol

Loading