Een christelijke levensstijl houdt ook in het opdoen van ervaringen met normen en waarden die ontleend zijn aan woorden van en verhalen over Jezus.